کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال عون و محمد بن عبدالله با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مرتضی محمودپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

گل‌های زیـنـبـیـم و به پـایت فـتـاده‌ایم            سر بـر حـریـم قـدسی‌ت آقا نـهـاده‌ایم

رگ هایمان ز خون علی موج می‌زند            مـا از تـبـار جـعــفـر طـیـار زاده‌ایـم


: امتیاز

شهادت عون و محمد فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب

شاعر : حسین رئوفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دلشوره‌ام ملاحت گل‌های زینب است            قـلبم پُر از محبت گل‌های زینب است

بعد از علیِ اکبر و قاسم، به طاق عرش            نا باورانه صحبت گل‌های زینب است


: امتیاز

رزم و شهادت عون و محمد فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

چشمِ دشمن کور از این سبک حضور زینب است           این چنین مجنون شدن مدیون شور زینب است

لحـظۀ ایثار و هنگام ظهـور زینب است           روز اجـلال مقـام پُر غـرور زینب است


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پیش پایت ای حسینم قرص ماه آورده‌ام            هر دو سرباز دلیـرم بهر شاه آورده‌ام

گرچه سربـازند لیکن از تبار جعـفرند            ای برادر پیش پایت یک سپاه آورده‌ام


: امتیاز

زبانحال عون و محمد بن عبدالله با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : عباس احمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چه می‌شود که بگیری به دامنت سر ما را            سر شکـسته همچون عـلی اکـبر ما را

یقین که موی سپیدش سپیدتر شود از این            اگر زمین بگذاری تو روی مادر ما را


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

از ازل خورشید انور زینب است            حـافـظ الـلـه اکـبــر زیـنـب است
کربلا را حافظ و سر زینب است            حـیـدر کـرار دیـگـر زینب است


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تمامِ هـستیِ خود را کفن کردم برایِ تو           تـمـامِ هـسـتیِ زیـنب فـدایِ کـربـلایِ تو

بمیرد خواهرت دیگر نگو از بی‌کسی و غم           که خونِ این دو قربانی بریزم زیرِ پایِ تو


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

کـیسـت این، اُمِ ابـیـهایِ حـسـین            کیست این حضرتِ زهرایِ حسین

کـیـست این سایـۀ هَـمپای حسین            کـیست پیـغـمـبـرِ فـردایِ حسـین


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

زین دو طوفان سوار می‌سازد            مـردِ روزِ شـکــار مـی‌ســازد

زلـفـشان را به شانه می‌ریـزد            چـنــد تــا آبــشــار مـی‌ســازد


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : هادی ملک پور نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

غـم جـدایـی تو کـرده قـصـد جان مرا            غمی که سوخته تا مغز استخوان مرا

از آن زمان که به دنـیا قـدم گـذاشته‌ام            عـجـین به داغ نـوشـتـند داسـتـان مرا


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت عون و محمد

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

به یا قدّوس به یارب به زینب            عبادت می‌کند هرلب به زینب
خـدا را دیده‌ام امشب به زینب            بدهکار است این مذهب به زینب


: امتیاز

رزم و شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یادگارِ زینـبند، سردار هستند این دو گل           بهـرِ حق آمادۀ پـیکـار هستند این دو گل

از رد پاهایشان هی بوسه می‌گیرد ملک           بال‌های جعـفر طـیّار هـستند این دو گل


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

وقتی کسی ز جان خودش دست می‌کشد            از هستی و جهان خودش دست می‌کشد

وقتی که آفـتاب دلـش می‌کـند غـروب            از مـاه آسـمان خـودش دست می‌کـشد


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

وقتی که در دور و برت لشگر نباشد            وقـتی بـرایت یک نـفـر یـاور نباشد

وقتی که هَل مِن ناصر تو بی‌جواب است            وقتی که شرم از سبط پیغمبر نباشد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

حاجیان چون یک به یک پرپر شدند            در منـای عـاشقی بی‌سر شدند

نـوبـت پــرواز اهــل راز شـد            مـادری با کودکان دمـساز شد


: امتیاز

سبک های سقائی شهادت فرزندان حضرت زینب و عبدالله بن جعفر

شاعر : مسکین، رنگچیان، مددی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک3                                            (به سبک: دل تو را من اگر شکستم)

دو برگ نو رس دو ماه تابـان            بـه امـر مـادر، در آن بـیابـان


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این شعلۀ عشق است كه درمان نپذیرد            معـشوق ز عـاشق اَثر آسـان نـپـذیـرد

جز اشك تـمنّا كه گِـره وا كـند از كار            كــردارِ دگـر فــایـده چـنـدان نـپـذیـرد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : جواد حیدری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

این دو سـربـاز جــوان رزم آورنـد            هر دو ابن الجـعـفـر ابن الحـیـدرند

دو وجـیهـاً عـنـد ربّـک دو عـزیـز            مـیــوۀ دل، نــور چـشـم حـیــدرنــد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

دو جـوانـمـرد مـهـیّـا هـستند            دست پـروردۀ سـقـا هـستـنـد

قـدشان رفـته به دایی ها شان            چقدر خوش قـد و بالا هستند


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

گلاب می چکـد از گـیـسوان شانه شده            برای عرض ارادت دو گل بهانه شده

قبول کن که نفس های من هـمین هایند            قـبول کن که غـمت را دلـم نشانه شده


: امتیاز