خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

وقتی کسی ز جان خودش دست می‌کشد            از هستی و جهان خودش دست می‌کشد

وقتی که آفـتاب دلـش می‌کـند غـروب            از مـاه آسـمان خـودش دست می‌کـشد


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

وقتی که در دور و برت لشگر نباشد            وقـتی بـرایت یک نـفـر یـاور نباشد

وقتی که هَل مِن ناصر تو بی‌جواب است            وقتی که شرم از سبط پیغمبر نباشد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

حاجیان چون یک به یک پرپر شدند            در منـای عـاشقی بی‌سر شدند

نـوبـت پــرواز اهــل راز شـد            مـادری با کودکان دمـساز شد


: امتیاز

سبک های سقائی شهادت فرزندان حضرت زینب و عبدالله بن جعفر

شاعر : مسکین، رنگچیان، مددی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک3                                            (به سبک: دل تو را من اگر شکستم)

دو برگ نو رس دو ماه تابـان            بـه امـر مـادر، در آن بـیابـان


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این شعلۀ عشق است كه درمان نپذیرد            معـشوق ز عـاشق اَثر آسـان نـپـذیـرد

جز اشك تـمنّا كه گِـره وا كـند از كار            كــردارِ دگـر فــایـده چـنـدان نـپـذیـرد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : جواد حیدری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

این دو سـربـاز جــوان رزم آورنـد            هر دو ابن الجـعـفـر ابن الحـیـدرند

دو وجـیهـاً عـنـد ربّـک دو عـزیـز            مـیــوۀ دل، نــور چـشـم حـیــدرنــد


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

دو جـوانـمـرد مـهـیّـا هـستند            دست پـروردۀ سـقـا هـستـنـد

قـدشان رفـته به دایی ها شان            چقدر خوش قـد و بالا هستند


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در شهادت فرزندانش

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

گلاب می چکـد از گـیـسوان شانه شده            برای عرض ارادت دو گل بهانه شده

قبول کن که نفس های من هـمین هایند            قـبول کن که غـمت را دلـم نشانه شده


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مخمس

عالم علی و نورِ جهانتاب زینب است            مثلِ علی و مثلِ نـبی ناب زینب است

از جلوه‌های فاطمه سیراب زینب است            تشنه حسین تشنه حسن آب زینب است


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

بتاب ای رُخت مهر و ماه منـیر            بـده رخـصت رزمـمان ای امیر

که هستیم از زندگی هر دو سیر            به روی سـر ما تو قـرآن بگـیـر


: امتیاز

شهادت محمد و عون بن عبدالله علیها السلام

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بـا مـهــر اعـتـبـار امــام شـهـیـدهـا            شش دانگ عشق خورده به نام شهیدها

وقتی شهید نام خـداونـد عـالـم است            یـعـنـی خــدایـی اند تـمـام شـهـیـدها


: امتیاز

شهادت محمد و عون بن عبدالله ( زبانحال حضرت زینب)

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خوب می دانند اینجا از کسی سر نیستند           چـشـم در راه محـبـت های مـادر نیـستند

سخت شرمنده ست زینب از حسین خویش که           با عـلـی ها هـدیـه های او بـرابـر نیـستند


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با برادر در شهادت محمد و عون

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زیـنـبـم، عـقـل، پـریـشـان مـن است            عشق، سرگـشته و حیران من است

رو کـنـم بــرگـۀ دیـگـر در عــشـق            وقت جـانـبـازی طـفـلان مـن اسـت


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر ( حضرت زینب)

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مخمس

صف کشیده می‌رسد آن حیدر زهرا نشان            تا دهـد آداب سر هـدیـه نمـودن را نشان

در دوستش حاصل عمرش دو رعنا نوجوان            در پی اش الله اکبر گو همه هـفت آسمان


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با برادر در شهادت محمد و عون

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رو سفیدم میکنند و فخر مادر می‌شوند           نوجـوان‌هایم سپـرهای بـرادر می‌شوند

این پسرها پیـشکـش‌های من وعبدلله‌اند           صحبت جنگ وجدل باشد قلندر می‌شوند


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر ( حضرت زینب)

شاعر : امیر عطاءالهی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این دو فـرزنـدان بنـت الـحـیـدرنـد            وارث رزم عــــلــی اکـــبــــرنــــد

هست خـون شـیـر در رگ هایشان            هم دلـیـرنـد این دو، هـم نـام آورند


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر ( حضرت زینب)

شاعر : رحمان نوازنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دو قطعه ابر که فصل نگاهشان باران            دو چشمه عاشقِ رفتن، دو رود بی پایان

دو تا نسیم بهشتی پُر از لطافت عرش            که می‌وزند در اطراف عرش الرحمان


: امتیاز

زبانحال محمد و عون بن عبدالله با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ما غـنچه های نورس گـلزار زینبیم            ما تحـفه های او به تو دلدار زینـبیم

گل هدیه می‌کنند به هم، عاشقان پاک            ما هم دو گل ز پهنۀ گـلزار زینـبـیم


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر ( حضرت زینب)

شاعر : جواد حیدری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

گفتن از زینب و عشقش به تو کار زهراست            زینبی که همـۀ دار و ندار زهـراست

پـرورش یافـتـۀ باغ و بهار زهراست            باعث فخـر همه ایل و تـبار زهراست


: امتیاز

شهادت فرزندان عبدالله بن جعفر ( ترسیم حالات حضرت زینب)

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شكوهِ عاطفه را بینِ معجـرش می‌برد            دعـایِ قـافـله‌ای در پیِ سـرش می‌برد

به سمتِ قبله گرفته قـنـوتی از حاجت            در آرزویِ اجابت به مَحضَرش می‌برد


: امتیاز