امروز : چهارشنبه, 1 اسفند 1397 - ۱٤ جمادی الثانی ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کیست این مرد که اوصاف پیمبر دارد            از قدم تا به سرش هیبت حـیـدر دارد

بی‌عصا آمده و حضرت موسی شده است            ریشه در سلسلۀ حضرت جعـفر دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام کاظم علیه السلام

شاعر : محسن پالیزدار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

صاحب فضل چرا کنج قفس محبوسی            در سیه چالی و با سلـسله‌ها مأنـوسی

این سیه چال همان آرزوی قلبی توست            حـال مشغـول دم یـا رب و یا قـدّوسی


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

کسی که گردش چشمش مدار دنیا بود            دمش مسیح و نگاهش بهشت رویا بود

وجـاهـت نـبـوی از شمـایـلـش پـیدا            تـمـام دلـخـوشـی دودمـان طـه بـود


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : محمد مهدی سیار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هـنـوز اسیـر نـمـاز تـوأند زنـدان‌ها            و پـایـبـنـد نگـاهت دل نـگـهـبـان‌ها

تو مثل یک نفس تازه حبس می‌گشتی            تویی که در نفست گم شدند طوفان‌ها


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ارث از نبی بُـرده پـیمبر بودنش را            مانـند زهـرا مثـل حـیـدر بودنش را

از یـوسف مصری زنـدانی بپـرسید            از مـاه رویـان علت سـر بودنش را


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

طایر عـرشم و عمریست اسیر قـفـسم            خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم

شجـر طـور تجـلاّیـم و در آب و گـلـم            لالۀ دامن زهـرایم و در خـار و خـسم


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

به سیاه چال زندان چه خوش است شور و حالم           که گذشته با تو یا رب شب و روز و ماه و سالم

چه غم ار فراق یاران کُشدم به روزگاران           که محیط حبس دشمن شده محفل وصالم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بریـدم از همه تا خـلوت وصال گرفتم            که با تو در دل زندان بسته، حال گرفتم

خمید سرو قدم، آب گشت شمع وجودم            مـه تـمـام بُـدم، صورت هـلال گـرفـتم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

من کیستـم؟ فـرشـتـۀ عرش‌آشیانه‌ام            دردا که گشتـه قعر سیـه‌چال، لانه‌ام
مـن در کنـار قـبـر نبـی خانه داشتم            کردنـد بی‌گـنـاه بــه زنـدان روانه‌ام


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شبیه پیر کنعان نه، که من یوسف دو تا دارم           غم معصومه را دارم، به دل شوق رضا دارم

از این زندان به آن زندان جدا از اهل خود رفتم           در این شب ها هوای کوچ زین ویرانه را دارم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : علی قدیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کاری بـجـز گـریـه برای ما نـمانده            وقـتـی به آقـا رحـم در دنیا نـمـانـده

زندان دل زندان دل زندان سیه چال            فرقی میان روز و شب اینجا نمانده


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : حسین عباسپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

می‌شود بر شانۀ لطفت پریشان گریه کرد           پابرهنه سویت آمد مثل باران گریه کرد

هردم ای آئیـنه با آهت دل عـالـم گـرفت           چشم دنیا تار شد سر در گریبان گریه کرد


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : یاسین قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

تا که نگه به حـال پـریـشانـی‌ام کنی            یا که نظـر به گـریۀ کـنعـانی‌ام کنی

پـرواز می‌کـنم طـرف کـاظـمـین تو            تنها به این بهـانه که زنـدانـی‌ام کنی


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : قاسم احمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

از زیر باران دو چشمت ناله می‌ریخت            از جسم تو گـلبرگهای لالـه می‌ریخت

حالا که داری سجده‌ها بر ربِّ سبحان            فـرقـی ندارد خـانه باشی یا به زنـدان


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کُنجِ نَمورِ این قفسِ غم فـزا بس است            خـو با بـلا گرفـته‌ام اما بـلا بس است

قلبم گرفته باز، جگر گوشه‌ام کجاست            این روزِ آخری غمِ هجرِ رضا بس است


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

مـا را گـدای خـانـۀ زهـرا نـوشـتـه‌اند            خـاک قـدوم حـضرت مـولا نوشـته‌اند
مـهـمـان سـفـره‌های تـولّا نـوشـتـه‌انـد            خود را زمین زدیم، که بالا نـوشته‌اند


: امتیاز

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نـالـه ای سـوخـته از سـیـنـۀ سوزان آید          یا نـوایی است که از گوشـۀ زنـدان آید

آنچه زندان که سیه چال بُوَد از دهشت          شب و روزش به نظر تیره و یکسان آید


: امتیاز

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : قطعه

از مــاتــم اولاد عــلــی بــود، کـز اول           چـشـم همه بـارانـی و دل سوخـتنی شد

دل سوخت ازین غصه که از یوسف زهرا           در دام بـلا آن همه حـرمت شـکـنی شد


: امتیاز

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

سجـاده ها ز جـلـوه روحـانـى تــوأنـد            زنـدانـى خــدا هـمـه زنـدانـى تــوأنـد

با دستهاى بستـه منـاجات دیـدنی ست            یک گوشه اى نشسته مناجات دیدنى ست


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام هنگام شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻨـﻢ           ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ، ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ، ﺁﺏ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺗﻨﻢ

ﺑﺲﮐﻪ ﻻ‌ﻏﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﭼﻮﻥ میگذﺍﺭﻡ ﺳﺮﺑﻪ ﺧﺎﮎ           ﺧﺼﻢ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿـﺮﺍﻫـﻨﻢ


: امتیاز