کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حلـقه می‌بـستـند دور گردنت زنجیرها            غرق خون بودند با پیراهنت زنجیرها

از طواف زخم پاهایات که فارغ می‌شدند            سجـده می‌کردند روی دامنت زنجیرها


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

با روضه خوان و سینه زن و خادم آمدیم            در مجـلس عـزای تو یا کـاظـم آمدیم

شکـر خـدا که دور نـبـودیـم از شـمـا            در روضـه‌ها و مجـلـستان دائم آمدیم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قطعه

از مـاتـم اولاد عــلـی بـود، کـز اول            چشم همه بارانی و دل سوخـتنی شد

دل سوخت ازین غُصّه که از یوسف زهرا            در دام بلا آن همه حرمت شکنی شد


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

قـلب تو در این گـوشۀ دلگـیر گرفته            دیگر نفـست را غـل و زنجیر گرفته

اصلاً غـم عـالم ز تو تـأثـیـر گـرفـته            این حصر، جوانی ز تو ای پیر گرفته


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : حمید رمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تـمام حجـم تـنت زیر یک عـبا مانده            به روی پهلوی تو چند جای پا مانده

نـفـس کـشـیده‌ای و بـنـد آمده نَـفَـست            به سینه‌ات چقدَر استخوان، رها مانده


: امتیاز

زبانحال امام موسی کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مسعود اصلانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

غربت رسید و داغ حرم را زیاد کرد            بـاران چـشـم‌هـای تـرم را زیـاد کـرد

آه از نـهـاد سرد سـیـه چـال می‌کـشـم            آن جـا کـه آه بـی‌اثــرم را زیـاد کـرد


: امتیاز

زبانحال امام موسی کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

صبح، از بی‌رحمی بسیار زندانبان من            تیره‌تر از ظلمت شام است در چشمان من

آتـش تنهـایی‌ام را شـعـله‌ور تر می‌کـند            اشک وقتی می‌چکد از دیدۀ گریان من


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کیست این مرد که اوصاف پیمبر دارد            از قدم تا به سرش هیبت حـیـدر دارد

بی‌عصا آمده و حضرت موسی شده است            ریشه در سلسلۀ حضرت جعـفر دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام کاظم علیه السلام

شاعر : محسن پالیزدار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

صاحب فضل چرا کنج قفس محبوسی            در سیه چالی و با سلـسله‌ها مأنـوسی

این سیه چال همان آرزوی قلبی توست            حـال مشغـول دم یـا رب و یا قـدّوسی


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

کسی که گردش چشمش مدار دنیا بود            دمش مسیح و نگاهش بهشت رویا بود

وجـاهـت نـبـوی از شمـایـلـش پـیدا            تـمـام دلـخـوشـی دودمـان طـه بـود


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : محمد مهدی سیار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هـنـوز اسیـر نـمـاز تـوأند زنـدان‌ها            و پـایـبـنـد نگـاهت دل نـگـهـبـان‌ها

تو مثل یک نفس تازه حبس می‌گشتی            تویی که در نفست گم شدند طوفان‌ها


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ارث از نبی بُـرده پـیمبر بودنش را            مانـند زهـرا مثـل حـیـدر بودنش را

از یـوسف مصری زنـدانی بپـرسید            از مـاه رویـان علت سـر بودنش را


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

طایر عـرشم و عمریست اسیر قـفـسم            خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم

شجـر طـور تجـلاّیـم و در آب و گـلـم            لالۀ دامن زهـرایم و در خـار و خـسم


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

به سیاه چال زندان چه خوش است شور و حالم           که گذشته با تو یا رب شب و روز و ماه و سالم

چه غم ار فراق یاران کُشدم به روزگاران           که محیط حبس دشمن شده محفل وصالم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بریـدم از همه تا خـلوت وصال گرفتم            که با تو در دل زندان بسته، حال گرفتم

خمید سرو قدم، آب گشت شمع وجودم            مـه تـمـام بُـدم، صورت هـلال گـرفـتم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

من کیستـم؟ فـرشـتـۀ عرش‌آشیانه‌ام            دردا که گشتـه قعر سیـه‌چال، لانه‌ام
مـن در کنـار قـبـر نبـی خانه داشتم            کردنـد بی‌گـنـاه بــه زنـدان روانه‌ام


: امتیاز

زبانحال امام کاظم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شبیه پیر کنعان نه، که من یوسف دو تا دارم           غم معصومه را دارم، به دل شوق رضا دارم

از این زندان به آن زندان جدا از اهل خود رفتم           در این شب ها هوای کوچ زین ویرانه را دارم


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : علی قدیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کاری بـجـز گـریـه برای ما نـمانده            وقـتـی به آقـا رحـم در دنیا نـمـانـده

زندان دل زندان دل زندان سیه چال            فرقی میان روز و شب اینجا نمانده


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : حسین عباسپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

می‌شود بر شانۀ لطفت پریشان گریه کرد           پابرهنه سویت آمد مثل باران گریه کرد

هردم ای آئیـنه با آهت دل عـالـم گـرفت           چشم دنیا تار شد سر در گریبان گریه کرد


: امتیاز

مدح و شهادت امام کاظم علیه السلام

شاعر : یاسین قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

تا که نگه به حـال پـریـشانـی‌ام کنی            یا که نظـر به گـریۀ کـنعـانی‌ام کنی

پـرواز می‌کـنم طـرف کـاظـمـین تو            تنها به این بهـانه که زنـدانـی‌ام کنی


: امتیاز