امروز : سه شنبه, 22 آبان 1397 - ٤ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یازده بار جهان گوشۀ زندان کم نیست            کـنج زنـدان بلا گـریۀ باران کم نیست

سـامــرایـی شـده‌ام، راه گـدایـی بـلـدم            لقمه نانی بده، از دست شما نان کم نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

نگاه کن که مرا غـربتت کجا انداخت            مـرا حـوالـی بـازار سـامـرا انـداخـت

گـدای شهـر شـمایم گـدای لـطـف شما            خدا به گردن من منصب گـدا انداخت


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهـر جانکـاه به جـان جگـرش افـتاده            لـرزه بـر پـیکـرۀ بـال و پـرش افـتاده

عـطـش از سوخـتگـی لب او می‌بـارد            شـدت زهــر به لـبـهـا اثــرش افـتــاده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیگـر تـوانی در میان پـیکـرت نیست            آقا رمـق بیـن دو چـشمان ترت نیست

لعنت به این زهری که آبت کرد این طور            در بسترت انگـار جسم لاغرت نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حبیب نیازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چون یاکریمِ خسته و بی‌بـال و پَر شده            این آهِ مُختصر شده‌اش، مُحتضر شده!

برگشته رنگ و روش، تنش تیر میکشد            یعنی که زهـر بـر بدنـش کـارگر شده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مادرت نیست ولیکن پسرت هست هنوز           جای شکر است که مهدی به سرت هست هنوز

نـفـست تـنـگ شده کـنـج قـفـس افـتـادی           باز خوب است که این بال و پرت هست هنوز


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سامرا، از غم تو، جامه‌دران است هنوز           چشم «نرگس» به جمالت، نگران است هنوز

دل شــهــزادۀ روم، آیــنــۀ دلــبــری‌ات           تاک‌ها مست تو و این لقب عسکری‌ات


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای سـامـره‌ات قـبلـۀ دل کعـبۀ جان‌ها            ای سفرۀ احـسان تو پیـوسته جهان‌ها

ای عـبـد خداونـد و خـداونـدِ زمان‌ها            ای پـایۀ قـدر و شرفت فـوق مکان‌ها


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید دکامین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

امشب دو دیده‌ام ز غمت پرستاره است            آن را که نیست چاره بجز این چه چاره است

در سـامـرا اگر چه نـشد زائرت شوم            دل را به یاد مقتلت از جان کناره است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

یک سـامـرا انـدوه کـنج سیـنۀ مـاست            دانی که عـمـری غصۀ دیرینۀ ماست

از غـربـتـت آیـین غــم آیـیـنۀ مـاسـت            بغض عدویت بغض ما و کینۀ ماست


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

اینـست راز روضۀ اشک روان شدن            خـورشید بودن و پسِ پرده نهان شدن

دور از وطن شدن،به شب تار،بی‌خبر            تبـعـیـد از مدینه به یک پـادگـان شدن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای ز چـشم همگان ریخته اشک بصرت           حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت
همچو اجـداد غـریـبت همۀ عـمر غریب           به جـوانی شده مسمـوم چو جـدّ و پدرت


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مجید آقاجانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای به قـربان جـمالت یا امام عسگری            پر زند دل در هوایت یا امام عسگری

آرزویم باشد آقا، کاش من هم می‌شدم            خادم صحن و سرایت یا امام عسگری


: امتیاز

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : علی احمدیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهری که رفت بر جگرت بی‌حساب شد            حـالت ز ظلـم دوره زمـانه خراب شد

امـروز سـامـرا شده گریان روضه‌ات            هـمپای تو که کاسۀ چشمت پُـرآب شد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

او اهل گریه بود و دو چشم نجیب داشت            با نام مجتبایی اش انسی عجیب داشت

او هم کریم بود و به هنگام بخـشـشش            رزق یتیم و سائل و مسکین به جیب داشت


: امتیاز

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

اثـر زهـر به کـل بـدنت معـلـوم است            شدّت درد تو و ضعف تنت معلوم است

گاه غش میکنی و گاه به خود میپیچی            خوب اوضاع تو با سوختنت معلوم است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای آفـتـاب، سـایـه نـشـیـن جـمـال تـو            ای عمر خضر، بسته به آب زلال تو

ای نـیـستی خـلـق دو عـالـم، زوال تو            ای هست و بودِ خلقت و هستی، وبال تو


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ماه صفـر رفت و دوباره محشری شد            هـنگـامۀ شـور و عـزای دیگـری شـد

اسـلام، گـریـان امـام عـسـکــری شـد            در خـانه، مظلوم دو عالم بستـری شد


: امتیاز

مناجات با امام زمان عج الله تعالی فرجه در شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یـابن الحـسـن فـدای تـو و دیـدۀ تـرت            خون جای اشک می‌چکد از چشم اطهرت

داغی نـشـسـته بـر جـگـر داغـدار تـو            در خون نشسته است دل درد پرورت


: امتیاز

مناجات با امام زمان عج الله تعالی فرجه در شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تسلیت ای حجّـت ثـانی عشر یاین الحسن           زود بود از بهر تو داغ پـدر یابن الحسن

قـلب بابت از شـرار زهر دشمن آب شد           سوخت جسم و جانش از پا تا به سر یابن الحسن


: امتیاز