کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شانه به درد زلف پـریشان من نخورد            مرهم به درد چاک گریبان من نخورد

از زهر معتمد دو سه جرعه خورده‌ام            یک قطره هم نماند که از جان من نخورد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

وقت بیماری و غم ذکر حسن می‌گیرم            وسط روضه و دم ذکـر حسن می‌گیرم
هـمه جا زیر عـلم ذکـر حسن می‌گیرم            به خـدا بین حـرم ذکر حـسن می‌گـیرم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کـام بـهـار طـعـمـۀ جـام خـزان شـده            زهـری بلای جـان امامی جـوان شده

غربت کم است در حق مردی که خانه‌اش            زنـدان و خود شبـیه به زنـدانیان شده


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید دکامین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

امشب دو دیده‌ام ز غمت پُر ستاره است           آن را که نیست چاره بجز این، چه چاره است

در سـامـرا اگـر چه نـشد زائـرت شوم           دل را به یاد مقتلت از جان کناره است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : حسین خیریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ظلـم از نَـفَـس حـقِّ تو مدهـوش نشد            این شـدّت غـربـتـت فـرامـوش نـشد
حرف دل و ایمان تو هم گـوش نشد            تـبـعـیـد شدی نـور تو خـامـوش نشد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

خودش تنها خبر از داغ های بیکرانَش داشت           که مانند علی خنجر میانِ استخوانش داشت

امان از کینهٔ دیرینه! میدانم که پیش از زهر           بلا و خونِ دل، در لقمه‌هایِ خشکِ نانش داشت


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حسن شدی که کریمان فقط دوتا باشند            دو تا کـریـم در عـالـم بـرای ما باشند

حسن شدی که اگر از بقـیع برگـشتـند            کـبـوتـران هـمه راهی سـامـرا باشـند


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سامرایی می‌شوم وقتی هـوایی می‌شوم           از زمین پَر می‌کشم غرق رهایی می‌شوم

سـیـّدی ای حـســنِ دوم آل مـصـطـفـی           تو کریمی که چنین گرم گدایی می‌شوم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مسعود اکثیری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

بـیـن بـسـتر در اوج تـنهـایـی            بی صدا مانـده شیـونش انگار
با لبی تـشـنه از جـفای زهـر            لـرزه افـتـاده در تنـش انگـار


: امتیاز

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

من آن مسافرم که دو چشمم بهاری است            بارانِ غربتم به روی گونه جاری است

مـن آن مـسـافـرم کـه ز اجـداد اطهـرم            غـربت برای زنـدگی‌ام یـادگاری است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد           وقـتی که با تو اینچـنین نامهـربان باشد

ای کاش که من نیز امشب زائرت بودم           جایی که فرزندت در آنجا روضه خوان باشد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سامرا، از غم تو، جامه‌دران است هنوز           چشم نرگس به جمالت، نگران است هنوز

پـسر حـضرت هـادی! به فـدایت پـدرم           پـدر حـضرت مهدی! به فـدایت پـسرم


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یازده بار جهان گوشۀ زندان کم نیست            کـنج زنـدان بلا گـریۀ باران کم نیست

سـامــرایـی شـده‌ام، راه گـدایـی بـلـدم            لقمه نانی بده، از دست شما نان کم نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

نگاه کن که مرا غـربتت کجا انداخت            مـرا حـوالـی بـازار سـامـرا انـداخـت

گـدای شهـر شـمایم گـدای لـطـف شما            خدا به گردن من منصب گـدا انداخت


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهـر جانکـاه به جـان جگـرش افـتاده            لـرزه بـر پـیکـرۀ بـال و پـرش افـتاده

عـطـش از سوخـتگـی لب او می‌بـارد            شـدت زهــر به لـبـهـا اثــرش افـتــاده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیگـر تـوانی در میان پـیکـرت نیست            آقا رمـق بیـن دو چـشمان ترت نیست

لعنت به این زهری که آبت کرد این طور            در بسترت انگـار جسم لاغرت نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حبیب نیازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چون یاکریمِ خسته و بی‌بـال و پَر شده            این آهِ مُختصر شده‌اش، مُحتضر شده!

برگشته رنگ و روش، تنش تیر میکشد            یعنی که زهـر بـر بدنـش کـارگر شده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مادرت نیست ولیکن پسرت هست هنوز           جای شکر است که مهدی به سرت هست هنوز

نـفـست تـنـگ شده کـنـج قـفـس افـتـادی           باز خوب است که این بال و پرت هست هنوز


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سامرا، از غم تو، جامه‌دران است هنوز           چشم «نرگس» به جمالت، نگران است هنوز

دل شــهــزادۀ روم، آیــنــۀ دلــبــری‌ات           تاک‌ها مست تو و این لقب عسکری‌ات


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای سـامـره‌ات قـبلـۀ دل کعـبۀ جان‌ها            ای سفرۀ احـسان تو پیـوسته جهان‌ها

ای عـبـد خداونـد و خـداونـدِ زمان‌ها            ای پـایۀ قـدر و شرفت فـوق مکان‌ها


: امتیاز