کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

شهادت امام عسکری علیه‌السلام ـ ذکر مصائب حضرت

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

گـریۀ چـشـم مـلک از قِـبـلِ مهـدی بود            چقـدر خوب سرت در بغـل مهـدی بود

نالـه کـردی همه با مهـر جـوابت دادند            تشنه بودی و سپس جرعه‌ای آبت دادند


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه‌السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

ساقـیـا ما همه از بـرکـت جامت مستیم            یازده مـرتـبـه از بُـردن نـامت مـسـتـیم

آنچه از دست تو جاری ست شرابی ست طهور            شکر در سایۀ الـطاف "امـامت" مستیم


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه‌السلام

شاعر : ناصر شهریاری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پَـر مـی‌زنـد دوبـاره دلـم در هـوای تو            دارم هوای بوسه به صحن و سرای تو

اذن دخـول خـوانـده دلـم تا کـنی نـظـر            زائـر شـوم دوبـاره سـوی سامـرای تو


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه‌السلام ـ ذکر مصائب حضرت

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آتش  زهـر  تـمـام جـگـرت را سوزاند            نا نداری و عطش چشم ترت را سوزاند

کـاسـۀ آب ز دسـتـت به زمـیـن می‌افـتد            تشنگی شعله شد و بال و پرت را سوزاند


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه‌السلام

شاعر : سیدپوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

از ابــتـدای گــدا بــودنـم گــدای تـوأم            غــلام زاده‌ام و نــوکــر ســرای تـوأم

ز کودکی فـقـط از کوچه تو رد شده‌ام            غـریـبگی نکـن ایـنـقـدر! آشـنای تـوأم


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه‌السلام

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

مثل بغـض از وسط حـنجره برخاسته‌ایم            همچو اشک از غم یک خاطره برخاسته‌ایم
با دو صد حاجت و درد و گره برخاسته‌ایم            بـه هـواى حـرم سـامــره بـرخـاسـتـه‌ایـم


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه‌السلام

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

به شوق از تو سرودن حروف جان بدهند            اگر اجازه مـدحـت به این زبـان بدهند
تـمام ثانـیه‌هـا گـریه بر غـمـت کـردنـد            که تسلیت به دل صاحب الزمان بدهند


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه‌السلام ـ ذکر مصائب حضرت

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پسر زِ غصّه فقط ناله از جگر می‌زد            کنارِ حُجـره به سر از غـمِ پدر می‌زد

پـسـر بـه یـادِ بـدن لـرزۀ پـدر گـریـان            پدر زِ زهر روی خاک بال و پر می‌زد


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه‌السلام ـ ذکر مصائب حضرت

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

به لبِ خشکِ تو انگار که باران می‌خورد            آب می‌خوردی هِی ظرف به دندان می‌خورد

پسرِ کـوچک تو مـانـده چـه سـازد با تو            زهر وقتی که بر این سینه سوزان می‌خورد


: امتیاز

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شانه به درد زلف پـریشان من نخورد            مرهم به درد چاک گریبان من نخورد

از زهر معتمد دو سه جرعه خورده‌ام            یک قطره هم نماند که از جان من نخورد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

وقت بیماری و غم ذکر حسن می‌گیرم            وسط روضه و دم ذکـر حسن می‌گیرم
هـمه جا زیر عـلم ذکـر حسن می‌گیرم            به خـدا بین حـرم ذکر حـسن می‌گـیرم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کـام بـهـار طـعـمـۀ جـام خـزان شـده            زهـری بلای جـان امامی جـوان شده

غربت کم است در حق مردی که خانه‌اش            زنـدان و خود شبـیه به زنـدانیان شده


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید دکامین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

امشب دو دیده‌ام ز غمت پُر ستاره است           آن را که نیست چاره بجز این، چه چاره است

در سـامـرا اگـر چه نـشد زائـرت شوم           دل را به یاد مقتلت از جان کناره است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : حسین خیریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ظلـم از نَـفَـس حـقِّ تو مدهـوش نشد            این شـدّت غـربـتـت فـرامـوش نـشد
حرف دل و ایمان تو هم گـوش نشد            تـبـعـیـد شدی نـور تو خـامـوش نشد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

خودش تنها خبر از داغ های بیکرانَش داشت           که مانند علی خنجر میانِ استخوانش داشت

امان از کینهٔ دیرینه! میدانم که پیش از زهر           بلا و خونِ دل، در لقمه‌هایِ خشکِ نانش داشت


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حسن شدی که کریمان فقط دوتا باشند            دو تا کـریـم در عـالـم بـرای ما باشند

حسن شدی که اگر از بقـیع برگـشتـند            کـبـوتـران هـمه راهی سـامـرا باشـند


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سامرایی می‌شوم وقتی هـوایی می‌شوم           از زمین پَر می‌کشم غرق رهایی می‌شوم

سـیـّدی ای حـســنِ دوم آل مـصـطـفـی           تو کریمی که چنین گرم گدایی می‌شوم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مسعود اکثیری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

بـیـن بـسـتر در اوج تـنهـایـی            بی صدا مانـده شیـونش انگار
با لبی تـشـنه از جـفای زهـر            لـرزه افـتـاده در تنـش انگـار


: امتیاز

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

من آن مسافرم که دو چشمم بهاری است            بارانِ غربتم به روی گونه جاری است

مـن آن مـسـافـرم کـه ز اجـداد اطهـرم            غـربت برای زنـدگی‌ام یـادگاری است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد           وقـتی که با تو اینچـنین نامهـربان باشد

ای کاش که من نیز امشب زائرت بودم           جایی که فرزندت در آنجا روضه خوان باشد


: امتیاز