امام حسن عسگری (ع) :: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُون‏ ‏

اظهار شادى در حضور فرد غمگين دور از ادب و انسانيّت است‏

تحف العقول ص : 486

خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال امام رضا علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از سوز زهـر خـسته و از پا نشسته‌ام            چـشم انـتـظار مـقـدم زهـرا نـشـسته‌ام

پا می‌کشم به خاک و امانم بریده ‌است            یـاد اجـل بـه یــاد مــداوا نـشــسـتــه‌ام


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست            دل آتـش‌زده‌ام، شمع عـزاخانه تـوست
جگر سوخته، خاکستر پروانه تـوست            شعـله‌هـای دلـم از آه غـریبـانه تـوست


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

افـتاده‌ای بـر روی خـاك و پـر نداری            جـز دیـدۀ تـر مـونـسی دیـگـر نـداری

آنقـدر غـربت مـی‌چكـد از جـسمت آقا            ناخـواسـته می‌گـویـمـت مـادر نـداری


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مسافری که اجل گشته بود همسفـرش            سفـر رسید به پایان در آخـر صفـرش

چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند            که پارۀ جگرش، پاره پاره شد جگرش


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

گـفـتی بـساط گـریـه بـرایت بـپا کـنـند            با گـریـه، یـاریِ دل خـون شـما کـنـند

گـفـتـی که در وداع بـرادر نـوا کـنـند            گـاهی میـان گـریه بـرایت دعـا کـنـند


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : سیدمحمد میرهاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هـر دلی تا بری از لـذّت عـصیان نشود           مـنـزل آخـرتـش روضۀ رضوان نـشود

به حـریـم رضـوی تـا بـه ابـد ره نـبـرد           آنکه سر گشته چو آهوی خراسان نشود


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نم نم کـنار حـجـرۀ دربـسته مـی‌رسید            کم کم به قتلگاه خودش خسته می‌رسید

مانند شخص مار گزیده به پیچ و تاب            فـریـاد یا جـواد چه پـیـوسته می‌رسـید


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تویی که جود و عطا بر امام‌ها داری            چقدر لطف و سخاوت برای ما داری؟!

جـواد فـاطمه ارث از کـریم او بردی            غـریب خانه شدن را ز مجـتبی داری


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قامت سرو در آن کوچه بهم ریخته بود            زهر انگار ز سر تا به قـدم ریخته بود

هر قدم، زیر لبـش نالهٔ یا زهـرا داشت            دردها بود که بر زانوی خَم ریخته بود


: امتیاز

زبانحال امام رضا علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از داغِ زهـر پیکـرم آتش گرفته است            گـویی تـمامِ بـستـرم آتـش گرفته است

تـر مـی‌کـنـد لـبـانِ مـرا کـودکـم ولـی            از تـشنـگی، لب ترم آتش گرفته است


: امتیاز

زبانحال امام رضا علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از سوز زهـر خـسته و از پا نشسته‌ام            چـشـم انـتـظـار مـقـدم زهـرا نشسته‌ام

پا می کشم به خاک و امانم بریده است            یـاد اجــل بـه یــاد مــداوا نـشـسـتــه‌ام


: امتیاز

شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : رباعی

چون سرو که بر زمین فتاد افتادی            دلـتـنـگ شـدی یـاد جـواد افــتـادی

مانند عـلی که سمت زهرا می رفت            بر روی زمیـن تو هـم ز یاد افـتادی


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دعا كـنـیـد شـب گـریـه آورش نـرسـد            و جـانِ او به لـبـانِ مـطـهـرش نـرسد

هـنوز هم كه جـوادش نـیـامـده از راه            دعـا كـنـیـد نـفـس هـای آخـرش نـرسد


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

سـلام و درود خـدا، ای رئوف            به روح بـلـنـد شما ای رئـوف

شـهـنـشاه ایران ما، ای رئوف            علیّ بن موسی الرّضا، ای رئوف


: امتیاز

شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهر کاری شده و شعله به پیکر اُفتاد            لاله‌ای خشک شد و سوخت و پرپر اُفتاد

چقدر سخت شده تا که به حُجره برسد            تا درِ خانـۀ خود رفـت و مکـرر اُفـتاد


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

باز در شهر پیمبر چه قـدر غوغا شد            باز هم چشم حرم پای غـمی دریـا شد

قسمت این است ز یثرب برود جانب طوس            روضۀ غـربت آقا هـمه جا بـر پـا شد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست            اسیـر دام تو را حاجت رهـایی نیست
به غیر گـوشهٔ بام تو ای امـام رئـوف            کبـوتـر دل من جـلـد هیچ جایی نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای گـل گـلـزار زهــرا یـا رضا            ای عـزیـز جـان طاهـا یا رضـا

هـشتـمین شـمـس درخـشـان ولا            پور زهـرا نجـل موسی یا رضا


: امتیاز

شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آهستـه می‌آمد ولی بـی‌بـال و پَـر بـود            یک دست بر پهلو و دستی برجگر بود

زیـر سـر مهـمـانـی اجـبـاری‌اش بـود            وقتی که می‌آمد عبایش روی سر بود


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

وقـتی عـبا را بر سر خود می‌کـشیدی            بـنـد امـیــد عــالــمـی را مـی‌بُــریـدی

هربار می افتادی و می‌گفتی ای کاش            آه ای عـصای پـیـری من می‌رسیـدی


: امتیاز