امام حسن عسگری (ع) :: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُون‏ ‏

اظهار شادى در حضور فرد غمگين دور از ادب و انسانيّت است‏

تحف العقول ص : 486

خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : رضا تاجیک نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

چشم وا کرده شدم دست به دامان حسن            مـادر افکـند مرا در یَـم احـسان حسن

روزی از دست علی خوردم و از خوان حسن            از همان روز شدم بی‌سر و سامان حسن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

رنگ سپید رنگ حنای سرت شده است           لب بسته‌ای و خون دلت ساغرت شده است

خطبه بخـوان به رقـص درآور کلام را           نهج البـلاغه مشتـری منـبرت شده است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سخت است چگونه بنـویسم محنت را            آتـش زده ایـن زهــر تـمـام بـدنـت را

آن روز دوشنبه که در خانه یتان سوخت            سـوزانـد تـمام دل و بـاغ و چـمنت را


: امتیاز

زبانحال امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

پـسـر فـاطـمـه‌ام غــصـه بـود بـنـیـادم            سـنــد غــربـت مـن ایـن حــرم آبــادم

خاک فرش حرم و گنبد من تکهٔ سنگ            صحن من پر شده از غربت مادر زادم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : هادی ملک پور نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسمط

شبـت با چه رنجـی سـحـر می‌شود            سحـر خیـره چشمت به در می‌شود

و داغ دلـت تـــازه‌ تـــر مــی‌شـــود            تو و کـوچه و… داغ زهـرا حسن!


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : رضا طالبی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

 شیعه تا روز قیامت داغـدارت یا حسن           اشکها بر روی دیده پُر حرارت یا حسن

دومین مظلومی و تنهاترین سردار عشق           مرگ بر نامـردمان روزگـارت یا حسن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : احمدجواد نوآبادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حـتی مـیان خـانـه‌اش هـمـدم نـدارد            مرد غریبی که دلش جز غـم ندارد

در سیـنه‌اش از بی وفایی های کوفه            غـم آنـقَـدَر دارد که دنـیا هـم نـدارد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : یاسین قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هـمچون گـل لاله که گـشته پرپر افتاد            زهـر جفا باعث شد از بال و پر افتاد

دستـش به دیـوار است تا اینکه نیـفـتد            دستـش به دیـوار است اما...آخر افتاد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد حدادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حتماً تو نیز جنس غـمت فـرق می‌کند            آشـفـتـگـی زلـف خـمت فـرق می‌کـنـد

محـتـاج دسـتهـای کـریـمـانه‌ات، کـرم            از بس که شیـوۀ کـرمت فـرق می‌کند


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آن که سائل از عـطایـایش تحـیّر می‌کند           غربت و غم سینه‌اش را روز و شب پُر می‌کند

می‌رود مسجد به منبر سبّ حیدر می‌کنند           بین کوچه می‌رسد با خود تفکـر می‌کـند


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید حسین میرعمادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

من کـرم زاده‌ام و شهـر کـرامت وطـنم           گرد و خاک ره اربـاب کـرم خـاک تـنم

روزها فکر من این ست و همه شب سخنم           چه شد از بـین هـمه بـنـده کـوی حـسنم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

روزه‌اش افطار شد اما پرش را زد به هم           کـوزۀ سربـسته کـل پـیـکـرش زد به هم

اولیـن تاثـیـر زهـر این ست آتـش می‌زند           سوختن بدجور جسم لاغرش را زد به هم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سیده تکتم حسینی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

روی تو از نـسیـم سحـر دلـنواز تر            گیسوی توست از شب یلدا دراز تر

روی تو باز بود و در خـانۀ تو باز            ای چشمهایت از همه مهمان نواز تر


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هر کس به طریقی زده آتش جگـرت را           بـیگـانه جـدا دوست شکسـته کـمرت را

افـطار تو را زهـر به این حال کـشانـده           یک کوزۀ سربسته زمین ریخت پرت را


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خون دل خوردن شده هر روز،کار مجتبی            هم غـریب هم آشـنا برده قرار مجتبی

قـصۀ مظلـومی مولا رسیده بر حـسن            آه شد با بی‌کسی طی روزگار مجـتبی


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : رضا تاجیک نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

چشم وا كرده شدم دست به دامان حسن            مادر افکـنـد مـرا در یـم احسان حسن

روزی از دست علی خوردم و از خان حسن            از همان روز شدم بی‌سر و سامان حسن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : میترا سادات دهقانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

صحن و حرم و گنبد و گلدسته نداری            بر روی کـسی خـانـۀ دربـستـه نداری

آنـقـدر غـریـبـی كـه در ایـام شـهـادت            در هـیچ خـیابان عـلـم و دسـته نداری


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفائی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

او واسطۀ رحمت حق بود و کرم داشت            ابر کـرمش بر سر هر بام عـلم داشت

بخـشید سه نوبت همۀ ثـروت خود را            ارباب کرم بود که بر خلق کرم داشت


: امتیاز

زبانحال امام حسن مجتبی علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ایـنجـا هـمـه چـیـز مـی‌شـود آمــاده            هـر کـس پـی حـل مـشـکـلـم افـتاده

اینجا هـمه منـتـظـر که لب باز کنم            تـا هـر چـه نـیـاز دارم ابـراز کـنـم


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید علی احمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شود به اذن تو دریـا، سـراب هم حتی            شود به نام تو مـوجی، حباب هم حتی

کریم نیست کسی پیش سفره‌ات هرچند            به نـام او بدهـنـد آب و تـاب هم حـتی


: امتیاز