کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

هم آسـمان قـصیده‌ای از بی‌کـرانی‌اش            هـم بـی‌کـرانـه‌هـا غــزلِ آسـمـانـی‌اش

ای کال‌ها، کمال سرِ کـوچه‌بـاغ اوست            بـایـد رسـیـد تا بـه خـدا با نـشـانـی‌اش


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

در حـقـیقت رنگ غـم تـغـیـیر کرد            آخـرین انـگـور هـم تـغـیــیــر کـرد

در مـیــان چـشــم انـگـــور ســیــاه            جـای آب و جـای سـم تـغـیـیر کرد


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

مـرغ بی‌بـال و پـر غـمـکـدۀ بـغـدادیم            روضه و غصه و دردیم، غم و فریادیم

قـطـره اشکـیم که با آه رضا افـتـادیـم            سال‌ها با جگـر پـاره چنین سر دادیم:


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ز خون دل سر مژگان تو گـلستان است          ز تشنگی لب خشک تو چون بیابان است

تــمــام پــیـکــر تـو آه مـی‌کـشـد گــویــا          که مو به موی تن تو ز غم نیستان است


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رنگ سرخ ناله‌هایت از ستم بی‌رنگ شد          پاسخ نی نامۀ خون رنگ تو نیرنگ شد

پُر شده از نقشۀ جان کندنت این خاک ها          بسکه در هر جای حجره رد و پای چنگ شد


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : بردیا محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهـری تمامیِّ جگـرش را گرفته بود            سیلاب خون دو چشم ترش را گرفته بود

طوبای باغ سبز “رضا” زرد زرد شد            آفـت تـمام برگ و برش را گرفته بود


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود اسدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

درون حجرۀ دربسته گـشته مأمنم بابا            بیا یکدم تماشا کن به خاک افتادنم بابا

منی که دائما هستم به فکر رأفت وبخشش            ولیکن همسرم بوده به فکر کشتنم بابا


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

الا ولایت تـو اصـل دیـن، امـام جـواد            الا ثـنـات خـطـاب مـبـین، امـام جـواد

مـحـمـد بـن عـلـی بن مـوسـی جـعـفـر            نـهـم وصی رسـول امـین، امـام جـواد


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در دست تو عـیـار کـرم می‌شود زیاد            در سایه سار اسـم تو کم می‌شود زیاد

نوبت به گفتن از سر زلفت که می‌شود            بی‌شک شهـید اهـل قـلـم می‌شود زیاد


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مُردم و هنگام جان دادن کسی با من نبود           حجره‌ام دربسته بود و خانه‌ام ایمن نبود

هادی‌ام را هم به سختی زیر لب دادم ندا           قدرتی دیگر برای این صدا کردن نبود


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سر را زِ خاکِ حُجـره اگر بَر نداشتی            تو رو به قبله بودی و خواهر نداشتی

خواهر نداشتی که اگر بود می‌شکست            وقـتی که بـال می‌زدی و پَـر نـداشـتی


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قــاتــلـت آشــنــاسـت واویـــلا            هـمـسـرت بـی‌وفـاست واویـلا

بـدنـت تـیـر مـی‌کـشـد، یـعـنـی            مرگ بهـرت شـفـاست واویلا


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

مـائـیـم در پـنـاه تو یا حـضرت جـواد            محـتاج یک نگاه تو یا حضرت جواد
هـستیم عذر خواه تو یا حضرت جواد            قـربان روی مـاه تو یا حضرت جواد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جواد علیه السلام

شاعر : رضا آهی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کـریم اگـر که نبـاشد گـدا عـزا دارد            جـواد آنکه سخـا و بـسی عـطا دارد

فـدای تو شوم ای رحـمت خـداوندی            گـدای درگهـت از جـود تو بقـا دارد


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بی‌مهـری‌اش کـاشانه را دلگـیـر کرده            غـم را مـیـان سـیـنـه‌ام تـکـثـیـر کرده

غـربت میان شـهر، جـای خود بـمانـد            غربت در این خانه دلـم را پـیر کرده


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : چهارپاره

تو جـوادی، هـمۀ خلـق گـدایان تـوأنـد            بس که آوازۀ تو در هـمه جا پـیچـیـده
پُـر شـده کـیـسۀ ما قـبلِ گـدایـی کردن            گـوش‌هـای تو تـقـاضای گـدا نـشنـیـده


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پیکرت از تیر و از سرنیزه مالامال نیست           خنجری دیگر برایت در پر یک شال نیست

گرچه از زهر ستم از درد می پیچی به خود           جسم تو دیگر خدا را شکر در گودال نیست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جواد علیه السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای حجره‌ات غریب ترین جای این جهان            در قتلگاهت، آه، کسی نیست روضه خوان

جز مادری جوان که ز جان آه می‌کشد            هنگام دست و پا زدنت با قـدی کـمان


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جواد علیه السلام

شاعر : فاطمه معصومی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سوختی آتش گرفت از سوز آهت عالمی            آه بین خانـۀ خود هم نـداری محـرمی

سایه سار خلقی اما پیکرت در آفـتاب            سـرپـنـاه عـالـمی و بـی‌پـنـاه عـالـمـی


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رسیده جـان به لب اطهـرت؛ اَبَالهادی            نشـسته پیک اجل در بَـرَت؛ اَبَالهادی!

دوباره قصۀ زهر و دوبـاره نامـردی            کـبـود شد هـمۀ پـیـکـرت؛ اَبَـالهـادی!


: امتیاز