کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت امام جواد علیه‌السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

مـهـر شـما در دل عـاشـق فـتـاد            خیر دو دنیا به من این فیض داد
باب کـرم هـستی و باب الـمـراد            اَســئَــلُـکَ بِــجُــودک یـا جـــواد


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه‌السلام

شاعر : عليرضا خاكساری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است            در آسمان‌ها هم زبانـزد کاظمین است

هر جا که بوی تو می‌آید کاظمین است            با این حساب امروز مشهد کاظمین است


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دوبـاره قُـلـقـله در عـرش کـبـریا افتاد            عـزیز فـاطـمـه ابن الـرضا ز پـا افـتاد

اگر غـلط نکـنم این حـسـینِ دیگـر بود            ولی نگفت کسی، زیر دست و پا افتاد


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود اسدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بیا یکـدم تمـاشا کن ببـین حال پـریشانم            بود ذکر لـبم هر دم بـیا بابا رضـا جانم

بیا دامن کشان و بر سر دامن سرم بگذار            که باشد یکسره بابا به درب حجره چشمانم


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : میثم مومنی نژاد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آتـش گــرفــتـه خـانـۀ دل، آه مــادر            می‌سوزم از زهـر هـلاهـل، آه مادر

عمر مرا چون تو به برگ گل نوشتند            با دسـت خـونـیـن مـقـاتـل، آه مـادر


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من که آمد به لب از زهر هلاهل جانم            نـهـمـیـن نـور خـدا و پـسـر سـلـطـانـم

این خودش درد بزرگیست برایم که شده            یـار هـمـخـانـۀ من قـاتـل و زنـدان‌بـانم


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هم جـوادی و هم جـوان هستی            پـیـر جـمـع پـیـمـبـران هـسـتی

هـم شـکـوه زمـیـن خـاکـی مـا            هم سـتـون‌های آسـمـان هـستی


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بردار از خاکِ کـفِ حُجـره سَرَت را            از بی‌کسی کـمتر صدا کُن مادرت را

آهِ جـگــر سـوزَت امـانـت را بُـریــده            آتش زدی با سرفه‌ات دور و بَـرَت را


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

همسری نامهربان، بال و پرم را زخم‌ کرد            طعنه‌هایِ بی‌حسابش، شهپرم را زخم‌ کرد

العطش گفتم که یک جرعه رسد آبِ حیات            این تقـلّاها، تمامِ پـیـکـرم را زخـم‌ کرد


: امتیاز

زبانحال امام رضا علیه‌السلام در شهادت امام جواد علیه‌السلام

شاعر : پیمان طالبی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهر آبت کرده آن قـدری که پیدا نیستی            نه! تو فرزند من؛ آن زیبای رعنا نیستی

نیل اشکم را به دست چاره سازت خشک کن            ای مسیحاروی من! کمتر ز موسی نیستی


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محمدجواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دشمنانت یک طرف، آن آشنا از یک طرف            بی‌وفایی یک طرف، زهرِ جفا از یک طرف

کلِّ عالم خون بگرید در عزای تو کم است            ارضیان از یک طرف، اهلِ سما از یک طرف


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از همان روز ولادت قلبِ مضطر داشتی            بین چشمت چشمه‌ای از حوضِ کوثر داشتی

مشت را بر خاک، می‌کوبیدی و می‌سوختی            هر زمان که روضۀ جانسوزِ مادر داشتی


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

هم آسـمان قـصیده‌ای از بی‌کـرانی‌اش            هـم بـی‌کـرانـه‌هـا غــزلِ آسـمـانـی‌اش

ای کال‌ها، کمال سرِ کـوچه‌بـاغ اوست            بـایـد رسـیـد تا بـه خـدا با نـشـانـی‌اش


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

در حـقـیقت رنگ غـم تـغـیـیر کرد            آخـرین انـگـور هـم تـغـیــیــر کـرد

در مـیــان چـشــم انـگـــور ســیــاه            جـای آب و جـای سـم تـغـیـیر کرد


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

مـرغ بی‌بـال و پـر غـمـکـدۀ بـغـدادیم            روضه و غصه و دردیم، غم و فریادیم

قـطـره اشکـیم که با آه رضا افـتـادیـم            سال‌ها با جگـر پـاره چنین سر دادیم:


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ز خون دل سر مژگان تو گـلستان است          ز تشنگی لب خشک تو چون بیابان است

تــمــام پــیـکــر تـو آه مـی‌کـشـد گــویــا          که مو به موی تن تو ز غم نیستان است


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رنگ سرخ ناله‌هایت از ستم بی‌رنگ شد          پاسخ نی نامۀ خون رنگ تو نیرنگ شد

پُر شده از نقشۀ جان کندنت این خاک ها          بسکه در هر جای حجره رد و پای چنگ شد


: امتیاز

شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : بردیا محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهـری تمامیِّ جگـرش را گرفته بود            سیلاب خون دو چشم ترش را گرفته بود

طوبای باغ سبز “رضا” زرد زرد شد            آفـت تـمام برگ و برش را گرفته بود


: امتیاز

زبانحال امام جواد علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود اسدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

درون حجرۀ دربسته گـشته مأمنم بابا            بیا یکدم تماشا کن به خاک افتادنم بابا

منی که دائما هستم به فکر رأفت وبخشش            ولیکن همسرم بوده به فکر کشتنم بابا


: امتیاز

مدح و شهادت امام جواد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

الا ولایت تـو اصـل دیـن، امـام جـواد            الا ثـنـات خـطـاب مـبـین، امـام جـواد

مـحـمـد بـن عـلـی بن مـوسـی جـعـفـر            نـهـم وصی رسـول امـین، امـام جـواد


: امتیاز