خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تا نگاهش را به روی قرص ماه انداخته           مـاه را در فهـم خود در اشتـباه انداخـته

روزگارش مثل شبهای پر از مهتاب شد           هرکسی چشمی در این چشم سیاه انداخته


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : چهارپاره

بارها این جـمله را بابا بـرایم گـفـته بود            ای پسر جان احترام پیرمردان واجب است
هر کجا یک مو سپید آمد ز جا برخیز که            احترام موی ایشان مثل قرآن واجب است


: امتیاز

زبانحال امام صادق علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از مـهـر، آسـمـان مـدیـنـه اثـر نـداشت            من سفره‌ام کباب، به غیر از جگر نداشت

«ما  آن شـقـایـقـیـم که با داغ زاده‌ایم»            جز داغ دل نصیب، جگر بیشتر نداشت


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

گرچه شـوال ولی داغ محـرم با اوست            پس عجب نیست اگر این همه ماتم با اوست

مثل جـدش شده در کـنـیه «اباعـبدالله»            در بقـیع است ولی کرببلا هم با اوست


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : جواد محمد زمانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

چه شد که در افق چشم خود شقایق داشت            مدینه‌ای که شب پیش صبح صادق داشت

مـیـان حــوزهٔ عـلـمـیـه اخــتـلاف نـبـود            که بهر رحلتـش استاد، میل سابق داشت


: امتیاز

زبانحال امام صادق علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ز هر طرف به کمان تیر غم زمانه گرفت            دل مرا که بسی بود خون، نشانه گرفت

چو جدّ خویش علی سالها بخانه نشاند            ز دیده‌ام همه شب اشک دانه دانه گرفت


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای اشک چشم ما همه وقف عزای تو            دل‌های دوستان همه صحن و سرای تو

چـشمم سوی مـدیـنه دلـم جـانب بقـیـع            گــرم زیــارت حــرم بـا صـفــای تـو


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هرکس دلش ز مهر و ولای تو عاری است            هرلحظه‌اش بدون تو بی‌بندوباری است

ما جار می‌زنـیم که آقـایـمان تویی…            شیخ الائـمه! نوکـریت افـتخاری است


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : چهارپاره

آن امامی که حـضرت جبریل            زائـر غـربـت نـگــاهـش بـود
کوچه‌ها را همین که طی می‌کرد            صد فـرشته کـنار راهـش بود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمد زوار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : چهارپاره

خلق و خـویت پـیـمـبری بوده            قـلـمـت کـار حــیــدری کـرده
از مـقــام فُـضـَیـل1 فـهـمـیـدم            منـبـرت شیـعـه‌پـروری کـرده


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

از حـدیث لـوح می‌آید مـقـامات اینچـنین           که ندارد هیچ کس جزتو کرامات اینچنین
مانده در توصیف یک شأن تو ابیات اینچنین           سالها محکوم عشق توست، نیات اینچنین


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید محسن علوی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شش دانگ دل از روز ازل خورده به نامت           شش جرعه خدا ریخته می داخل جامت

تاریخ شده از نفـست پُر که به این شکل           امروز رسیـده است به ما عـطر امـامت


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بُـردنـد بـرای هـمـه دنـیـا خـبـرش را            غمنامه‌ای از سرخی چشمان ترش را

حتی رمقی نیست به دستان ضعـیفش            آتـش زده زهـری همۀ بال و پرش را


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

الـســلام ای صــادق آل عــبـا            الـسـلام ای زادۀ خـیــرالـنـسـا

الـسـلام ای عـالـم عـلـم نـبــی            السلام ای دستـگـیـر هــر گـدا


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کسی که حکم ولا از خود پیمبر داشت            دلی شبـیـه بهشت خـدا معـطـر داشت

کسی که نور نگاهش زلال باران بود            میان قاب دوچشمش همیشه کوثر داشت


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

منـبر شرف گرفت ز نـام مطهـرت            صدهـا ابـوبـصیر گـدایـنـد بر درت

هرکس نـشست چند دقـیقـه برابرت            عیسی شدست از نفس ذره پرورت


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دوّمین بار است در شهر نبی، در سوخته           خانۀ اَمنی به دست یک ستمگـر سوخته

کمتر از خون گریه کردن حقّ این مرثیّه نیست           آسـتــان صــادق آل پــیـمـبـر سـوخــتـه


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دارم هــوای تـربـت شـیـخ الائــمّـه            چـشمم به دست رحـمت شیخ الائمّه

منّت خدایی را که ما را خلق کرده            از خاک پای حـضرت شیخ الائـمّه


: امتیاز

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یکباره ریخت باده و ساغر شکسته شد           شیخ الائمه حـرمتـش آخـر شکـسته شد

آتـش گـرفـت بـار دگـر خــانــۀ عــلــی           شاید به ضربـۀ لـگـدی در شکـسته شد


: امتیاز

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کاش خاموش کُنَد اشک، مُصلایش را            کـاش گـیـرند کـمی زیـرِ بغـلهـایش را

او خودش خواسته تا روضۀ مادر گیرد            جُـرأتِ خـویش نـبـیـنـید مُـدارایـش را


: امتیاز