خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 9 شب)

شاعر : میثم مومنی نژاد نوع شعر : سینه زنی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                         ورودیه محرم

بـگـریـد زمیـن و بـگـریـد سـمـا            فلک نوحه خوان، سینه زن نیـنوا

سلام عـلی شـاه شـیب الخـضیب            ســـلام عــلـی ســاکــن کــربــلا


: امتیاز

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 10 شب)

شاعر : یاسر مسافر نوع شعر : سینه زنی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                            مسلم ابن عقیل

ای پـسر زهـرا، کـوفه میا مولا            چرا که نایاب است، مهر و وفا اینجا

چه مشهود است در این کوفه فریب و مکر و دروغ


: امتیاز

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 10 شب)

شاعر : رسول میثمی نوع شعر : سینه زنی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک  

ماه حزن و غم و اشک و زاری رسیده            فاطمه شد از این غصه قـامت خـمیده

می‌زند به سینه و سر فـاطمه            خون شده دل خلق عـالم همه


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 49 ( 7 شب)

شاعر : محمد مسکین، مجرد همدانی، رنگچیان نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حضرت قاسم ابن الحسن

رخصتی از راهِ وفا ای عمو جان فدایت (2)            تا که شوم غرقه به خون در صفِ کربلایت

با تن صد چاک ز میدان نمایم صدایت            ای گلِ بشکفتۀ سرسبزِ باغِ ولایت (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 48 ( 6 شب)

شاعر : صابر همدانی، مجرد همدانی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حر بن یزید ریاحی

به محضرت رسیده عبد پُر از اشتباهی (2)           زِ حالـم ای عزیزِ زهـرا گواهی گواهی

بـده به حـرِّ سرشکـسـته پـناهـی پـناهـی           تو ملجاء و امید هر نادم پر گـناهی (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 46 ( 5 شب)

شاعر : محمد مسکین، مجرد همدانی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حضرت اباالفضل

ای ســاقـیِ فـداکـار، « لـب تـشـنـه جـان سـپــردی » (2)

رفـتـی مـیـان آب و، « یـک جـرعـه هـم نـخـوردی» (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 44 ( 10 شب)

شاعر : مجرد، مسکین، رنگچیان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               حضرت حر ریاحی

حسین جان حُرِّ نالانم (2)            غـریـقِ بـحـرِ عــصـیـانـم

شـهـا بـخـشــا گــنـاهــانـم            پـشـیـمـانـم پـشیـمانـم (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 40 ( 6 شب)

شاعر : صابر ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                           فرزندان حضرت زینب

حـسـیــنـم ای بــرادرم             گــل ریــاضِ مـــادرم

نـظـر نـما سوی حـرم             دو هـدیه بهـرت آورم


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 39 ( 10 شب)

شاعر : فرخ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                 حر بن یزید ریاحی

حسین جان تویی نـورِ چشمِ پـیـمبر            نهـم سـر به پای تو ای پـور حـیدر

بـبخـشـا که بـستـم رهـت ای دلاور            که گشتم ز جرم و خطایم پشیمان(2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 38 ( 8 شب)

شاعر : صابر ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                            حضرت اباالفضل

ابـوفـاضل ای میـرِ لـشـکـر (2)            بـه طـفـلان تـوئـی یـار و یــاور

زِ احـسـان تـو در خـیـمـه بنگـر            نظـر کـن به گـل‌هـای پرپر (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 37 ( 8 شب)

شاعر : مجرد همدانی، محمد رنگچان، ناصر زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                    حُر بن یزید ریاحی

غـــلام ثــارالــلــهـــم

نظـر ز احـسان، به حـر نـالان، غمین نشستم؛ بگیر تو دستم


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 23 ( 8 شب)

شاعر : صابر همدانی، مجرد همدانی، رنگچیان نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                فرزندان حضرت زینب

دو جانـباز نازنـین، مه جـبـین، که چون جان زیـنـبـند (2)

از بانگ هل من معـین، دل غـمین، عزیزان زیـنـبـند (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 22 ( 10 شب)

شاعر : مجرد ، رنگچان، زارعی، سائل، میثم نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                     حُر بن یزید ریاحی 

من آنم که ره را به رویِ تو بـسـتم            دلِ اهـلِ بـیـتِ پـیــمـبـر شـکـســتـم

نگـیـرد اگـر دستِ لطـفِ تو دسـتـم            دگر رو به درگاهِ که آورد حُر؟(2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 20 ( 5 شب)

شاعر : محمد رنگچان، ناصر زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               حضرت علی اکبر

ای شـِبـهِ رویِ طاها (2)            ای گــلــعــذارِ زهــــــرا

از تیــغِ کــیــنِ اعدا (2)            گـشــتـی تـو اِربــاً اِربــا


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 16 ( 7 شب)

شاعر : محجوب، فرخ، مسکین، رنگچیان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               ورود اهل بیت به کربلا                       

شـهِ دیـن بـه هـمرهِ یاوران(2)            چو رسد به کرب و بلا، فغـان

ز تـمــام جــن و فـرشـتــگــان            به فَـرازِ عرشِ عـلا رسید (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 13 ( 7 شب)

شاعر : مجرد همدانی، رنگچان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                 حضرت علی اصغر

« ای غـنـچــۀ احـــمـــر، آخـــر            گـشتی چـنان اکـبـر، پـرپـر (2)

در خیمه گه منـتظر مادر، می‌زنـد بر سـر


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 12 ( 6 شب)

شاعر : مجرد ، رنگچان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                         حضرت ابوالفضل العباس                  

یـا ابـوفـاضـل، سـاقـیِ طـفـلان (2)            شـده قـحــطِ آب، بِـنـِـگــر ای جـان

کـه بُـوَد کــامِ هــمـگـی عــطـشــان            چه کند از سوزِ عطش اصغر؟ (2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 11 ( 5 شب)

شاعر : مجرد همدانی، ناصر زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                         حضرت علی اصغر   

ای ابالـفـضل، ای برادر(2)            از وفــا در خـیــمـه بـنـگـر

مـنـقـلـب از سـوز عـطـش آل پـیـمـبـر            آب روان، می­ طلبد تشنه لب اصغر(2)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک 9 ( 7 شب)

شاعر : مجرد همدانی، رنگچیان نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                            حضرت عباس

عـبّاسم ای تو آب آورِ من، ای یـاورِ من           سقّا و سردارِ لشکرِ من، بین اصغرِ من

در تب و تاب است، تشنۀ آب است، می‌گرید در برِ من


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم سبک 7 ( 8 شب )

شاعر : صابر همدانی، مجرد، رنگچیان نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                     شهادت حضرت ابوالفضل

بـا وفـا عـلمـدار لـشـکرم (2)            مــظـهــرِ شجـاعـت بــرادرم

دریغا، که رفتـی مـرا ز دست            فَلَک پـشتم از ماتمت شکست


: امتیاز