خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه به سمت کوفه

شاعر : حسن بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از مکه خبر آمده داغ است خـبرها            بـایـد بـرسـانـند پـدرهـا به پـسـرهـا
از مـکـه خبر آمده از رکن یـمـانی            نزدیک اذان ناله بلند است سحـرها


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه به سمت کوفه

شاعر : علی محمد مؤدب نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دگر چه باغ و درختی بهار اگر برود            چه بهـره از دل دیـوانه یـار اگر برود

حجاز، بر قدِ سروِ که تکیه خواهد کرد؟            به سوی دشت طف آن کوهسار اگر برود


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه به سمت کوفه

شاعر : علی احدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حج نیمه تمام را بگذارد در مسیری جدید راه افتاد           همه گفتند حاجی احرامش را رها كرد و در گناه افتاد

حاجی اما نه آنكه عاشق بود روی معشوق را به یاد آورد           كعبه یك لحظه رفت از ذهنش تا نگاهش به آن نگاه افتاد


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه به سمت کوفه

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                   

از حـریـم کـعـبه عـشق آید آوای جدایی            کـاروان آل طـه مـی‌شــود کـربــبـلایـی

جان و جانانه حسین است            صاحبِ خانه حسین است


: امتیاز

مصائب خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حضرت عشق در پناه خـدا            بـسـلامـت بـرو سـفــر آقــا

آمـدیـم از بـرای بـدرقـه‌ات            هـمـۀ ایـل مـا فــدای شـمــا


: امتیاز

مصائب خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : علی اصغر انصاریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حـسيـن قـافـلـه‌ات نـيّـتِ سـفـر دارد            تو ميروی و خدا از دلت خبر دارد

برای بدرقه اُمّ البنـين هم آمده است            به جای مادرتان دست بر كمر دارد


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه السلام در خروج از مدینه

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : دوبیتی

وداعـی تـلـخ کـردم بـا پـیـمـبـر            نـهـادم صـورتـم بـر قـبـر مـادر

دلـم تـنـگ حـسـن شد ای خـدایا            بـقــیـع رفــتـم بـرای بـار آخــر


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه السلام در خروج از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مخمس

شب سخت وداع است و دلم تنگ            صدای ناله خـیـزد از دل سنگ
ز هر سو می‌زند غم بر دلم چنگ            نفـس آتـش شده از سـوز سـیـنـه


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه السلام در خروج از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

شـب و گریـه و چشـم بیـدار من            به جز غم‌کسی نیست غمخوار من
غـریـبـانـه تـرک وطن مـی‌کـنـم            کسی نیست جز بی‌کسی یار من


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه و حرکت بسوی کربلا

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل مثنوی

آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند            شب‌های شهر مكه چرا بی‌ستاره ماند

بـار سـفـر مـبـنـد، دلـم شـور مـی‌زنـد            گـویا قیامت است، مَلك صور می‌زند


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه و حرکت بسوی کربلا

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثمن

حاجـیـان حـج خـون، دست الهی یارتان           حیف! آخر مکه شد محروم از دیدارتان

سعی‌تان از مکه تا صحرای خونین بلا           طوف‌تان در خون تپیدن حجتان ایثارتان


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه و حرکت بسوی کربلا

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حج از حجـاز عـازم دشت بلا شده            حاجیّ عشق راهی کرب و بلا شده

این حاجیان سلالۀ زهـرای اطهرند            یک کاروان نـور، سفـیـر خـدا شده


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مکه و حرکت بسوی کربلا

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

کـعـبـه محـروم شد ز دیـدارت            یـابـن زهـرا خــدا نـگـهـدارت

کـربـلا مـی‌روی و یـا کـوفـه؟            یا به شام اوفـتد سر و کـارت؟


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مـدیـنـه! امـامت کـجـا می رود؟           سـفـر کـرده سوی خـدا می رود

دل شب، غـریـبـانـه تنها حسین           نـهـان از هـمـه چشم ها می رود


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

کــاروانــی مــلازم غـم بـود           که رجـب راهـی مُـحـرّم بود

رانده می شـد امـام عـاشـورا           گر چه خود مقتدای عالم بود


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

ای اشک‌هـا ببارید از چشم‌هـا چـو باران          کـز بـاغ وحـی، بـا هـم رفـتند گـلعـذاران

خون از دو دیده جاری‌ست هنگام سوگواری‌ست          چشم مدینـه گـریـد چون چشم سوگواران


: امتیاز

خروج سیدالشهدا علیه السلام از مدینه

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پنهان ز خواهر می کنی چشم ترت را            شاید نـدیـدی اشک های خـواهـرت را

بـار سـفـر بـستـی مـدینه شعله ور شد            در یـــاد دارم آن نــگــاه آخــــرت را


: امتیاز

خروج سیدالشهدا از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

فضا محو تاب و تب زینب است           گمانــم که وقت نمــاز شب است

همه هــاشمیـان، مـشــغول ذکــر           بیابان پر از نغمۀ "یارب " است


: امتیاز

خروج سیدالشهدا از مدینه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مدینه! امـامت کجــا می رود؟           سفر کرده سوی خـدا می رود

دل شب، غریبـانه تنـها حسین           نهان از همه چشم ها می رود


: امتیاز

خروج سیدالشهدا از مدینه (زبانحال )

شاعر : علی اصغر انصاریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : دوبیتی

گل بـاغ جـنـان بـودیم و رفتـیـم          پیمبر را نشان بــودیم و رفتـیـم

مــدینــه ای تــمام خــاطراتــم!           (اگر بار گـران بودیم و رفتیم)


: امتیاز