کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

سالـیانی‌ست که بر قـبـلۀ ری رو کردم            دست من نیست، به احسان شما خو کردم

هر سلامی به تو دادیم، حسن داده جواب            بی‌سبب نیست که در صحن تو هوهو کردم


: امتیاز

مدح و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای دلـنـواز، دلـبـرم ای سـیـدالـکـریـم            مسکـین لطف این درم ای سیدالکریم
در سر خیال روی تو آب است و دانه‌ام            بر بـام تو کـبـوتـرم ای سـیـدالـکـریـم


: امتیاز

مدح و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : قاسم نعمتى نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای آنـکه زیـبـاتـر ز پـرواز نـسـیـمی            با خاکِ زیرِ پای خود هستی صمیـمی

مثل حـسن تـفـسیر ذکرِ «یـا کـریمی»            مشهور در عالم به شاه عـبدالعـظیمی


: امتیاز

مدح و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

از فیض این حرم چقدر با صفاست ری            سـر مـنـشـأ تـلألـؤ نـور خـداسـت ری
فرموده‌اند شعـبه‌ای از کـربلاست ری            اصلا بگـو نگـین سلـیـمان ماست ری


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عبداالعظیم حسنی

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

آمـده عـشـق را کـند اثـبـات            مـردی از خـانـوادۀ سـادات

حسنی زاده‌ای جـلـیل القـدر            سـاقیِ بـاده‌ای جلـیل الـقـدر


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

تو که از نسل کـریـمانی و آقا هستی            حـسنی گـشتـه تـرین سیـد دنـیا هستی

آن ضریحی که ندارد به شما بخشیده            تو حرم دار حسن، زاده زهرا هستی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

کریم هستی و حاجات دل روا کردی            طبـیب هـستی و درد مرا دوا کردی

میان چشم شما معجزه فـراوان است            مس وجود مرا سر به سر طلا کردی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

آمـده عـشـق را کـنـد اثـبـات            مـردی از خـانــوادۀ سـادات

حـسنـی زاده ای جلیل الـقدر            ساقـیِ بـاده ای جـلیـل الـقـدر


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شاعر : رحمان نوازنی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای اهل نظر کعبۀ اهل نظر این جاست           زیرا حرم زادۀ خـیـرالبـشر این جاست

خـورشـیـد ولایـت گـهـر بـحـر هـدایـت           طوبای بهشت علوی را ثمر این جاست


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای به شهر ری مزارت رشک جنات النعیم           آیت عظمای حق نجل الحسن عبدالعظیم

آفـتـاب فـاطـمـه چشم و چـراغ اهل بیت           منشأ فضل و کرامت صاحب لطف عمیم


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شاعر : جعفر رسول زاده نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

شـعـر مـن ای آســمـانـی حـال مـن            ای سکوت و شور و قیل و قال من

خسته منـشین در حـریـم وصل یار            نـشـئـه ای از جـام مـشـتـاقـی بـیـار


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

عـبــد خــدا و مــرد خــدا سیدالــکریم            مِـنّــا به نــزد آل عــبــا سـیــدالکــریم

در وصف دوست،حضرت هادی به غمزه گفت:           هستــی بحـق تو دوست ما سیدالکریم


: امتیاز

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا            امشب هرآنکس آمده، دعوت شد اینجا

سیـد شدی، آقــا شدی، من هم گــدایت            بر ما ز پــا افـتــادگان نعمت شد اینجا


: امتیاز

حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : محسن خیاطان نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

آن کس که راه پوی حــریم کریم شد           از جان غلام حضرت عبـدالعظیم شد

دارای حرمت است به چشم جهانیان           آن کس که زائــر حــرم این کریم شد


: امتیاز

حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : حبیب چایچیان (حسان) نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

به دیــوار و در این بیت تـوحید           فروغ عترت و قرآن توان دید

بــود این بــارگــاه روح پــرور           حــریــم یک تن از آل پـیـمـبـر


: امتیاز

حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

این جاست خاک ری وَ ملقب به کربلاست         خیلی گران تمام شده، مُلک خون بهاست

هر گوشه زین دیار اگر هیئتی به پاست         پشت قبـاله و سندش یک سـر جداست


: امتیاز

حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : محمد جواد غفور زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از بوستان فاطمه، عطر و شمیم داشـت            با دوستـان فـاطـمه، لطف عمـیـم داشت

خواندند اهـل معرفت او را "نگین ری"            با آن که نام و شهرت "عبدالعظیم" داشت


: امتیاز

حضرت عبدالعظیم حسنی

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای بلــنـدای عشق قامــت تــو            ای ســلام خـدا به ســاحت تـو

خـاک بوس سیـادت تـو زمین            جایگاهت ولی به عرش برین


: امتیاز