کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تشنه بودم دشمنت فهمید و سقا را گرفت            کودکی ساحل نشین بودم که دریا را گرفت

با برادرها دلـم خوش بود اکـبر را زد و            از نگـاهم آن عزیزِ اربـاّ اربـا را گرفت


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بابا شکـست حرمت من، در طـفولـیت            از حـد گذشت غربت من، در طفولیت

پـیــریِ مـن بـرای هـمـه آشـکــار شـد            دیدی خـمـید قامت من در طـفـولـیـت؟


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : محمد جواد پرچمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سحرها تازیانه، خون دلْ شب خورده‌ام بابا           تشر از زجر و خولى موقع تب خورده‌ام بابا

لب تو خیزران خورد و لب من درد میگیرد           که من چوب وفادارى ازاین لب خورده‌ام بابا


: امتیاز

دوبیتی های شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : دوبیتی

چه سازم من به حالِ زارم عمه            از آن سیلی ببین بـیـمارم عمه

بگـو با بچـه‌هـای شهـر طعـنه            كه من بابای خوبی دارم عمه


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بر طاق جنّان حك شده سیمای رقیه            خـورشـید اسـیـرِ رخِ زیـبای رقـیـه

مهـتاب كه شبهـا دل عـالـم بـربـاید            یـك نـور ز رخـسارِ دل آرای رقـیه


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها قبل از شهادت

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دوای گـریـه به حـالم طبـابتی دارد            دلم به روضۀ امشب چه عادتی دارد

حضور دل، دل مضطر، و اشک دریایی            يقين كه فاطمه بر من عـنايتی دارد


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها قبل از شهادت

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

روزگاریست که با گریه هم آغوش شدم            در پـی آیـنـه‌ام؛ آیــنـه بـر دوش شـدم

هیچ کس از من آواره سراغی نگرفت            در خـرابـات غم انگار فـراموش شدم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : مجید قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

قدری مرا به سوز غـمت استحاله کن            این ظـرف بی‌عـیار دلـم را پـیـاله کن
ما را دخـیل چـادر پـاک سه ساله کن            اصلا به دست کوچک و گرمش حواله کن


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بـا کــاروان نـیـزه سـفـر می‌کـنم پـدر            با طعـنه‌های حـرمله سـر می‌کـنم پدر

مانـنـد خواهـران خـودم روی نـاقـه‌ها            در پیـش سنگ سیـنه سپر می‌کنم پدر


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : مهدی جهاندار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در خرابه دختری نشسته گریه می‌کند            دلشکسته، دست بسته، خسته گریه می‌کند

باز، این چه شورش است دشت را که بعد تو            کـوه هم نماز را نـشـسته گریه می‌کند


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گل بود و جز به شبنم اشکش وضو نداشت            جز روی باغبان دل شب آرزو نداشت

رخـساره‌اش حـکـایت بازار شام کرد            با آن لباس حـاجـت راز مگـو نداشت


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از نیمه شب گذشته و خوابش نبرده بود           آن کودکی که از غـم او سالخورده بود

در گـوشـۀ خـرابـه، به جـای سـتـاره‌هـا           تا صبح، زخم‌های تنش را، شـمرده بود


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من آن شمعم که آتش، بس که آبم کرده خاموشم           همه کردند غیر از چند پروانه، فراموشم

اگر بیمار شد کس، گل برایش می‌برند و من           به جای دسته گل باشد سر بابا در آغوشم


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من از این بازی دنـیا گـله دارم بابا            دل خون از سفر و فاصله دارم بابا

جای خلخال در این راه پُر از شمر و سنان            دور پـاهـام چـرا سـلـسـله دارم بابا


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها قبل از شهادت

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مرغ بسمل شده‌ای بال و پرش می‌سوزد            کودکی زندگی‌اش در نظرش می‌سوزد

دخـتری که وسط خـیـمه‌ای گیر افتاده            اولین شـعـله که آید سپـرش می‌سوزد


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بر نیـزه‌هـا از دور می‌دیـدم سرت را            بابا! تو هم دیدی دو چشم دخترت را؟

چـشـمانـم از داغ تـو شد بـاغ شـقـایق            در خون‌‌ رها وقتی که دیدم پیکرت را


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

می‌کُشد بابا مرا چشم ترت از یک طرف           دیدنِ مویِ پر از خاکسترت از یک طرف

خشکیِ لبهات از یک سو مرا بیچاره کرد           نا مرتب بودنِ موی سرت از یک طرف


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : مجتبی عسکری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

امشب خـدا دعـای مرا مستجاب کرد            بـابـا مـرا برای خـودش انتخـاب کرد

من که تـوان پـا شدن از جـا نـداشـتـم            خیرش قبول عـمه دوباره ثـواب کرد


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شام غمهاى من غمزده را آخـر نیست            لاله‌اى همچو تن خونى من پرپر نیست

گوشه پلک گشا صورت من خوب ببین            شک نکن دختر تو پیر شده مادر نیست


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از کـینه‌ها گرفت کسی استخاره را            آتش کشید معجـر و گوشه-کناره را

می‌سوخت تار و‌ پودِ تنم، دیدم عده‌ای            بُردند از تو پـیـرهـنِ پـاره پـاره را


: امتیاز