کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بابا همیـنـکـه دخـتـرکـت بی پـنـاه شد            بعد از هجـوم اسیـرِ غمِ یـک سپاه شد

از قـتـلـگـاه، تا به خـرابـه مـرا زدنـد            دور از نـگـاهِ تو همه جا قـتـلگـاه شد


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : محسن درویش نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چشمش به راه بود و شبی پُر ستاره داشت            رویش به ماه بود و غمی بی‌شماره داشت

از آه جانـگـداز، گـلـویـش گـرفـتـه بـود            از داغ روی داغ دلی پُر شراره داشت


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

با سـرت آمـده‌ای داغ تـنت را چه كنـم            پس گرفتم سر تو، پیـرهنت را چه كنم

شام تا كـربـبـلایـت شده بیـن الحرمیـن            سر در آغوش من اما بدنت را چه كنم


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : آرمان صائمى نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

روى دیوارِ خرابه نـقش غربت مى‌كنم            ناخوشی‌ها را عزیزم! با تو قسمت مى‌كنم

نه غذایى و نه آبى و نه حتى جاىِ خواب            اینـچنـین هستم ولى بابا قـناعت مى‌كنم


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ارثـی ز یـاس طایـفـه بی‌شک نـداشتم            بـر پهـلـویـم اگـر گـل میـخک نـداشتم

بعد از تو هیچ شب به مدارا سحر نشد            بعـد از تو هـیـچ روز مبارک نـداشتم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

انـگـار روح فـاطـمه در او دمیـده بود            آئـیـنـه‌ای کـه دیـده عــالـم نـدیـده بــود
هنـگـام خواب در بـغـل عـمه زیـنـبش            دخـتـر نـگـو بگـو ملکـی آرمـیـده بود


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : ناصر دودانگه نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من پـیـر شدم عـمّه خـمید آخرِ عمری            در کنج خـرابه چه کـشید آخرِ عمری

جا داشت بمـیـریم که بـانـوی وقـارت            هـمراه سر و نیـزه دویـد آخرِ عـمری


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کمی دلتنگم و دارم کمی با تو سخن بابا            بـبخـشم نیست در پـایم تـوان پا شدن بابا

نه مانده نا برای من نه نائی در نوای تو            کتک ها خورده‌ام بی‌حد نمانده جان به تن بابا


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : امیرحسین آکار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

قـطره می‌آید درِ این خانه دریا می‌رود            کـور مـاد رزاد می‌آیـد مسـیـحا می‌رود

ابتدا معـراج هم پشت در این خانه بود            هر که بالا میرود بی‌شک از اینجا می‌رود


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

بـعـد تو مـیـان شـعـلـه‌هـا و دود            گُـل‌های خـیـمه شدن یـاس کـبود
میـدانی بابا من از چی دلخـورم            ما بودیم، حرمله بود، عـمو نبود


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

پدر تا شام رفتن با تو حیران کردنش با من            پریشان کردنش با تو پشیمان کردنش با من

اگر این شهر تاریک است من از آلِ خورشیدم            اگر شب پُر شده اینجا چراغان کردنش با من


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

قبل از این بر تن تو برگ و بری بود پدر            قبل از این بر تن من بال و پری بود پدر

خواب بودم که تو رفتی، جگرم سوخت ولی            هـمـۀ غـصـۀ مـن بی‌خـبـری بـود پـدر


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من هـم شبـیـه مـادرم زهـرا به سختی            پا می‌شوم از جـای خود اما به سختی

بعد از سـر تو قـاتـلـت بـال مـرا چـیـد            پَـر می‌زنم از شـام عاشـورا به سختی


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

به جز این درد که در قسمت بازو دارم            دو سه تا زخم در این گوشۀ ابـرو دارم

آنـقـدَر زد که هـمـین اول عُـمـری بـابـا            مثـل زهـرا شـده‌ام دست به پـهـلو دارم


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : سیدپوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پس از تو دام بلا قـسمت صنوبر شد            کـبـوترِ سرِ دوشت پـرید و‌ پـرپر شد

بجای نـاز کـشـیدن، کـشـید مـویـم را            کسی که بعد عمو شیر شد دلاور شد


: امتیاز

شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چـون نـهـادی که بـی‌گـزاره شـده            گــوش تــو بـی‌دلــیــل پــاره شـده

آخــریـن راه کـه شـده‌سـت فــرار            اول راه و، راهِ چـــــــاره شـــــده


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر پدر

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سـرت به دامـن این شـاهـزاده افـتاده            ز فـرط غـصـه و غـم بی‌اراده افتاده

کنون که نوبت من شد پدر، دو دستانم            کــنــار رأس تـو بـی‌اسـتـفـاده افـتـاده


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تشنه بودم دشمنت فهمید و سقا را گرفت            کودکی ساحل نشین بودم که دریا را گرفت

با برادرها دلـم خوش بود اکـبر را زد و            از نگـاهم آن عزیزِ اربـاّ اربـا را گرفت


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بابا شکـست حرمت من، در طـفولـیت            از حـد گذشت غربت من، در طفولیت

پـیــریِ مـن بـرای هـمـه آشـکــار شـد            دیدی خـمـید قامت من در طـفـولـیـت؟


: امتیاز

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با سر مطهر بابا

شاعر : محمد جواد پرچمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سحرها تازیانه، خون دلْ شب خورده‌ام بابا           تشر از زجر و خولى موقع تب خورده‌ام بابا

لب تو خیزران خورد و لب من درد میگیرد           که من چوب وفادارى ازاین لب خورده‌ام بابا


: امتیاز