کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت حضرت حمزه علیه السلام

شاعر : عليرضا خاكساری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

یــا کـریــم هــوای پـیـغـمـبـر            مـسـتـحـق دعـای پـیـغـمـبـر

حـامـی بـا وفــای پـیـغـمـبـر            عـمـوی با صفـای پیـغـمـبـر


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حمزه علیه السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تویی كه شیـر رسول خدایی ای حمزه            تو نیـروی سـپه مصطـفـایی ای حمزه

اگر چه سنبل اسلام ذوالفقار علی است            تو هم به تیغ خودت فخر مایی ای حمزه


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حمزه علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

حـمـزه که جان عـالـم و آدم فـدای او            لب بـاز می‌کـنم که بـگـویم رثـای او

مردی که در شجاعت و هیبت نمونه بود            در غیرت و شکوه و شهامت نمونه بود


: امتیاز

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای شیــر خــدا و اسـد احــمـد مخــتــار            در بدر و اُحُد لشکر حق را سر و سردار

هم پیش تر از حــزب خــدا یــار محمّد            هم بهر نبـی بعد عــلــی، حیــدر کــرار


: امتیاز

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : رحمان نوازنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

حمــزه،‏ اى میــر و علمــدار اُحد            ســیــد و ســالار و ســردار اُحــد

اى یگــانــه پشتــوانــه مصطفــى            وى بــلا گــردان جان مـصطــفى


: امتیاز

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

تا به وصف حمـزه بگشــایم زبـان            می سزد گــردد ســرا پـایم زبــان

حمــزه یعـنـی شیــر شیــران اُحُــد            خــشــم و فــریــاد دلــیــران اُحُـــد


: امتیاز

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای آشــنــــای غـــربــت پــیــمــبــر            چشیــده جــرعه از سبــوی کــوثــر

تــو بــهــتــریــن مـــدافــع ولایــــی            شــهــیـــد روزگــــار لافــتــــایــــی


: امتیاز

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای کشتــه ای که بود اُحــد کربلای تو            اهل مــدیـنه نــوحـه گــرانِ عــزای تو

شیــر خــدا و شیر رســول خــدا تویی            ای نــام سـیــدالـشّـهــدایــی ســزای تـو


: امتیاز

حضرت حمزه سیدالشهدا

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بــرای اوج نـوشـتـنـد بـال وا شــده را            نزول نیست، به معـراج آشـنـا شده را

تو هـمـزۀ اَحَـد و حـمـزۀ اُحـد هـسـتـی            چگونه شرح دهم جلـوۀ دو تا شـده را


: امتیاز

حضرت حمزه سیدالشهدا

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : 0

گـمــان نمی کنم این روح پیکرم باشـد            تــنـی که مُـثـلـه شـده در بـرابـرم باشد

گمان نمی کنم این تکـه های پخش شده            هـمــان عـمــوی رشیــد پـیـمبـرم باشد


: امتیاز