امروز : سه شنبه, 22 آبان 1397 - ٤ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : ناصر زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

داغ تـو تا ابـد بـه دلـم داغ مـادر است            ای بانویی که شأن تو از شأن حیدر است

یک عـمر غصه دار غـم فـاطمه شدی            حالا غمت شبیه همان داغ کوثر است


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : سیدمهدی موسوی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

فـدای حُسن دل‌انگـیز باغـبان شده بود            بهار، با همه سرسبزی‌اش خزان شده بود

چهار دسته گُـلش را به پنج تن بخشید            مقیمِ خاکِ درش، هفت آسمان شده بود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : کمیل کاشانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شعر با مدح تو بی بی واژه باران می‌شود           نوبت وصف تو شد طبعم غزلخوان می‌شود

عطر عصمت در نفس داری که گاهی جبرئیل           بعد زهرا باز در این خانه مهمان می‌شود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : سیدجواد میرصفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

روزی که پا به عـرش معـلا گذاشتی!            بر هرچه داشت نقش تو را، پا گذاشتی

در هـیـئت کـنــیـزی اولاد فــاطــمــه:            ایـنـگـونـه پا به خـانـه مـولا گـذاشـتی


: امتیاز

زبانحال حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

من و کـنـیزی آل عـبا  خدا را شکر            من و حـریـم ولی خدا، خدا را شکر

کنـیـز فـاطـمه بودن چه عـزّتی دارد            من و عنایت خیر النّسا خدا را شکر


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

اُمُّ البنین بعد از حسین اُمُّ الأدب شد            شاگرد درسش، کـربلا اُمّ وهب شد

در تربیت بر مادران هم مادری کرد            شیر آفرینی که چُنین فخر عرب شد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : مهدی شریف زاده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

می‌سوخت و در سینه آهی شعله‌ور داشت            از بعد زهرا حال و روزی خون جگر داشت
با دیـدن چـشمان حـیـدر گریه می‌کرد            از غصه های هر شب و روزش خبر داشت


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

مـاه، می‌گـویند پشت ابـر پنهـان می‌شود           ماهت ای بانو شبی بر نیزه تابان می‌شود

مادر سقا! اگر بـاران نـمی‌بارد چه باک           آب، درس اول مـا در دبـسـتان می‌شـود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

وجودِ اهل محبّت همیشه در خطر است           تـقـرّبِ دل عـاشـق به آه شـعـله‌ور است

چگـونه مُـرده بخـوانـیـم آن کسی را که           تمام عمر خودش با حسین همسفر است


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

روشـنـا تـر ز آب اُمّ بـنـیـن            بـانـوی بـا حـجـاب اُمّ بنـین

انــتــخـاب ابــوتــرابـی تــو            افـتـخــار بـنـی کـلابـی تــو


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت امُّ البنین سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کـوه اعـتـلا ز رفعـت اُمُّ البنـین گرفت            دریـا سخـا ز رحمت اُمُّ البـنـین گرفت

خورشید اگر که واسطۀ نور عالم است            نور از جمال و طلعت اُمُّ البنین گرفت


: امتیاز

مدح و وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یلِ کرب و بلا باید که مامش اینچنین باشد          فقـط عباس او کافی ست تا اُمُّ البنـین باشد

همانطوری که تنها فاطمه گشته حسین آور          فقط این زن توانسته ابالفضل آفرین باشد


: امتیاز

مدح و وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

کـریـمـان همه مـات اُمُّ البنـین اند            فـقـیـر کـرامـات اُمُّ الـبــنـیـن انـد

نه تنها دل ما که داوود و موسیٰ            اسـیــر مـنـاجـات اُمُّ الـبـنـیـن انـد


: امتیاز

مدح و وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

شاعر : اسماعیل روستائی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

قـدر صد عـالـم بهـا دارد بهـای مادری           کارهـا سامـان بگـیـرد با دعـای مادری

شأن این والا گهر را حق مشخص ساخته           هـست وقـتی باغ جنّت زیر پای مادری


: امتیاز

مدح و وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

شاعر : محمدسجادعادلی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : رباعی

نام ادب و شما عجـیـن خـواهد بود            حالا که خدا خواست چنین خواهد بود
از لـطـف دعـای بـچـه‌هـای زهــرا            تا هست خدا، اُمِّ بنین خواهد بود…


: امتیاز

زبانحال حضرت ام البنین سلام الله علیها با حضرت عباس علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

به تیغی حیف گـیسویت گُسستند            دو بازویت دو بازویت گـسستـند

از آنجایی که من بـوسیـده بـودم            بمیـرم هر دو اَبـرویت گـسستـند


: امتیاز

مدح و وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

شاعر : مجتبی خرسندی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بعد از تو دیگر هیچ کس اُمُّ البنین نیست            یعـنی زنی مانـند تو مـرد آفـرین نـیست

اُمُّ الادب، اُمُّ الــوفــا، اُمُّ الابــاالـفــضــل            غیر از تو وصف هیچ شخصی این چنین نیست


: امتیاز

زبانحال حضرت ام البنین سلام الله علیها با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شرمنده‌ام که سوخت میان شرر پرت            آتش گـرفـت باغ گـل لالـه در برت

شرمنده‌ام که مشک ابالفضل پاره شد            شرمنـدۀ ربـاب شد و کام اصغـرت


: امتیاز

زبانحال حضرت ام البنین سلام الله علیها قبل از وفات

شاعر : علی ذوالقدر نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسمط

شد شـامـلـم دعـای سحرهای فاطمه            روشن شدم به نـور قمرهای فاطمه
تـاج سـرِ مـنـنـد گـهـرهای فـاطـمـه            اولاد من کـجـا و پسرهـای فـاطـمه


: امتیاز

زبانحال حضرت ام البنین سلام الله علیها با حضرت عباس علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دل من خسته ز غم هاست کجایی عباس           مادرت بی‌کس و تنهاست کجایی عباس
مثل هر روز در این خانه دوباره پسرم           روضۀ داغ تو بـرپـاست کجایی عباس


: امتیاز