کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

غزل پندیات

شاعر : ناشناس نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

واى ازآن دل كه درى رو به خدا باز نكرد            تا فــراسوى ملك، همت پـرواز نـكـرد

بال نگشود و خيال و سر پرواز نداشت            با شهيدان خدا زمـزمـه اى سـاز نكرد


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

لحظه اى خود را بيا از خويشتن بيگانه كن            ديـدنى ها را فـداى ديـدن جـانــانـه كن

تا به كى مِى از سبوى غير مى نوشى بيا            از سبوى رحمت حق باده در پيمانه كن


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : ناشناس نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

هركس كه آرزو به زر و زور مى كند            خود را زفيض رحمت حق دور مى كند

در ملك جان زياده مكن آرزو، كه مرگ            آهـنـگ آرزوى تـو در گــور مى كـنــد


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : ناشناس نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

هر كه خود را بـيـشـتـر پـابـند دِرهم مى كند           بيشتر خود را اسيــر محـنت و غــم مى كند

 وه چه بدبخت است آنكه با وجـود ذات حق           سر بر دون همّتان از بهـر نان خــم مى كند


: امتیاز

غزل پندیات مختوم به نام امیرالمومنین

شاعر : ناشناس نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

هركه عارى از ريا گردد صفايش میدهند           چون كه گردد باصفا بر ديده جايش میدهند

اهل تقوا را به محشر امتـيـاز ديگريست           گرچه اين جـا بيشتر جـام بـلايش میدهند


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : ناشناس نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

هوس هر جا نهد پا را تـمـنّـا میشود پيدا           چنانكه اسم هر كس از مسمّا میشود پيدا

به دنيا دل مبند اى دل كه دنيا جاودانى نيست           كه معـيـار عـلى از ترك دنيا میشود پيدا


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

گول زرق و برق زر را میخورى اى دل چرا؟           زندگى را میكنى بر خويشتن مشكل چرا

غنچه گل شد، گل خزان گرديد وبلبل شد خموش           مانده اى اى باغبان، حيران و پا در گِل چرا


: امتیاز

غزل پندیات در بی ارزشی دنیا

شاعر : خواجوی کرمانی نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

پیش صاحب نظران مُلک سلیمان باد است           بلکه آن است سلیمان که زمُلک آزاد است

ایـنـکـه گـویـنـد بر آب است نـهـاد دنـیـا           نیک اگر در نگری خواجه همه بر باد است


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

دردا که مثل ميـثـم و سلـمان نمي‌شويم            سلمان شدن که هيچ، مسلمان نمي‌شويم

 وقتی که غرق سستی وجهل و تغافلیم            لبـریـز استـجـابت و ايــمــان نمي‌شويم


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : رضا اسماعیلی نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

برای زنـدگـی سـرخ، کـربـلا کـافـی ست          برای لاله شـدن، فـهـم لاله ها کافی ست

نــدای "هـل مـن..." ســالار کـربــلا آمـد          برای گـفـتـن لـبـیـک، این نـدا کافی ست


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : علیرضا قزوه نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

شب و روزم گذشت به هـزار آرزو            نه رسیدم به خویش، نه رسیدم به او

نه ســلامــم سـلام، نه قـیـامـم قــیـام            نه نـمـازم نـمـاز، نه وضـویـم وضو


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : پروین اعتصامی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

هر که با پاکدلان، صبح و مسائی دارد            دلش از پــرتــو اسـرار، صفــائی دارد

زهد با نیت پاک است، نه با جامهٔ پـاک           ای بس آلــوده، که پــاکیزه ردائی دارد


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : صائب تبریزی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

از جنون این عالــم بیگــانه را گم کرده‌ام           آسمــان سیرم، زمین خــانه را گم کرده‌ام

نه من از خود، نه کسی از حال من دارد خبر          دل مــرا و من دل دیــوانه را گــم کرده‌ام


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : محمد حسین شهریار نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

در بهاران سری از خاک برون آوردن            خنده‌ای کردن و از باد خــزان افسردن

همه این است نصیبی که حیــاتش نامی            پس دریغ ای گل رعنا غـم دنیا خوردن


: امتیاز

غزل پندیات مناجاتی

شاعر : امام خمینی (ره) نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

باید از آفـاق و انفس بگذرى تا جان شوى           وآنگه از جان بگذرى تا در خور جانان شوى

طُرّه گیســـوى او، در كف نیاید رایـــگان           باید اندر این طریقت، پاى و سر چوگان شوى


: امتیاز

مناجات و پندیات

شاعر : سید محمد میر هاشمی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

شمیـم اهل نـظـر را به هر کسی ندهند            صفای وقت سحر را به هر کسی ندهند

کجـاست دیــدۀ روشنــدلان بـاطـن بین            نگــاه نیک نظــر را به هر کسی ندهند


: امتیاز

مناجات و پندیات

شاعر : محمد کاظمی نیا نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

راز و نـیــاز گــوشــۀ آرام بهتـر است            وقت دعــا، نشستـن بر بام بهتــر است

عبـدالـکـریـم بودن ما اعـتـبــار ماست            عبــدِ تو بودن از لقب و نام بهتر است


: امتیاز

مناجات و پندیات

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

ای دل به دست موج هوس هر طرف مرو           با این حبــاب در پی کسب شــرف مـرو

چشم کــریم مانده به راهت که در زنــی           بیهوده پس به این طرف و آن طرف مرو


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : خسرو نژاد نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

هميشه قدرت و مکنت به‌جا نخواهد ماند            مدام در کف زرگر طلا نخــواهد ماند

غـم زمانه مخور فکـــر توشـۀ ره کن            کـه جاودان احدي جز خدا نخواهد ماند


: امتیاز

غزل پندیات

شاعر : محمدفرحبخشیان(ژولیده نیشابوری) نوع شعر : پند و اندرز قالب شعر : غزل

به پيري چون رسد انسان دگربرنا نخواهد شد ‏          قد سروي اگر خم شد دگر رعنا نخواهد شد

مده بيهوده از کف گوهر نقد جواني را ‏          که اين دُّر گران قيمت دگـر پيدا نخواهد شد


: امتیاز