خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یک روز ترس داشت جهان از نسیم‌شان            از نــوع پـادشـاهـی روی گـلـیـم‌شـان

از مـدت سـکـوت یـل خـیـبــری شـان            از بخـشـش بـدون حـساب کـریـم‌شـان


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دلـم با صـفـا از صفـای بـقـیع است            غـریـبـه تـریـن آشـنـای بـقـیـع است

دلـم چند سالی است کـاسه به دستی            کـنـار کـریـمـان، گـدای بـقـیع است


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : فاطمه نانی زاد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هر چقدر این ‌خاک، باران‌خورده وتر می‌شود           بیشتر از پیش تر جانـش معـطر می‌شود

این حریم آسمانی گنبدش فیروزه‌ای ست           روز و شب مفروش با بال کبوتر می‌شود


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مرغ دل پَر می‌کشد گاهی مسافر می‌شود           در حریمی که کبوتر نیز شاعر می‌شود

از وفور نورها حیرت مکن غیر از بقیع           چـار آیـیـنه کجـا با هم مجـاور می‌شـود


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مرغ جان ناله کند بابتِ تخریب بقیع            زده آتش به دلم صحبتِ تخریب بقیع

وحدت آن روز نشد یار، مسلمانان را            تا اجانب نکـند جـرأت تخریب بقیع


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خاکی که چون عرش خدا شأنش رفیع است            بی‌بقعه درگاهی ست که نامش بقیع است

بیش از نـیاز خـلـق اینجا جـامِ باده ست            ازبس که این میخانه در باطن وسیع است


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خـانه خراب کـرده مـرا قبرِ خاکی‌اَت            این روضه کُشته فاطمه را قبرِخاکی‌اَت

شـاهِ کَـرَم؛ امـیـرِحَـرَم، صـاحبِ عَـلَم            شد آتـشی به سـیـنـۀ ما قـبرِ خـاکی‌اَت


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شبیه این زمین درآسمانها آسمانی نیست           ندارد وسعتی اما به وسع او جهانی نیست
بجای گنبد و گـلدسته کـفـترها نما دارند           نشانی ساختند آخر که مانندش نشانی نیست


: امتیاز

تخریب قبور ائمّۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : مجتبی خرسندی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نه ضریحی، نه رواقی و نه سقّاخانه‌ای           چـشم‌ها اینجـا نمی‌بـیـنند جـز ویـرانه‌ای

زائری اینجا نخواهد دید صحن و گنبدی           کـفـتری پیدا نخـواهـد کرد آب و دانه‌ای


: امتیاز

غربت ائمۀ بقیع علیهم السلام ( امام مجتبی)

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

هوای گنبد خـضرا هوای صحن بقـیع            صفای شهر پیمبر صفای صحـن بقیع

شـده مسبـب ایـنکـه دوبـاره بـنـشـیـنـم            غزل غزل بسرایم برای صحـن بقـیع


: امتیاز

غربت ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

روزی رسد که صحنِ حسن‌ را بنا کنیم            در زیرِ قُـبِّـه اش همه با هم دعـا کنیم

یک گـنـبـدِ بـزرگ برای چـهـار قـبـر            بـرپـا چـو گـنـبـدِ حـرمِ سـامـرا کـنـیم


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

بر دشمـنـان عـتـرت و قـرآن هـمـاره            در هر نفس نـفـرین و لعـن بی شماره

اینان که بـدتـر از نـصـارا و یهـودنـد            فرزند شیطان، خصم دین، آل سعودند


: امتیاز

غربت ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آتـش بـزن ای غـم تـمـام پـیـکـرم را            لبریز کن از خونِ دل و چشم ترم را

ای آه و نـالـه راه بـغـضـم را بگیرید            تا پـنـجـۀ بـغـضـی نگـیرد حنجرم را


: امتیاز

توسل به ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

غبار صحن تو بر درد جان دواست بقیع          !خرابه‌های تو، بـاغِ‌ بهشتِ ماست، بقیع!

تو هم چو فاطمه در شهر خویش تنهایی          غریبی و، همه كس با تو آشناست، بقیع!


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : علی ذوالقدر نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

فرق دارد جلوه اش در ظاهر و معنا حرم           گاه شادی، گـاه غـم دارد برای ما حرم

کل معصومین مُعز المؤمنین در عالم اند           قبرشان قبله است حالا بی حرم یا با حرم


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

کاش اینجا داشت تکّـه سایه بـانی لااقل          کاش می دادنـد بر گـریـه زمـانی لااقـل

کاشکی می‌شد بریزی آب بر قبر حسن          کاش اینجا داشت شبها روضه خوانی لااقل


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل مثنوی

در عـالـم رویـا سفری سوی تو کردم            بی خود شدم از خود هوس کوی تو کردم

از شـوق زیـارت نفسم حـبس به سینه            خـواهـم بـنـشـیـنـم به سـر بـام مـدیـنه


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : مجتبی خرسندی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نه ضریحی، نه رواقـی و نه سقاخانه‌ای          چـشم‌ها چیـزی نمی‌بینند جـز ویـرانه‌ای

زائری اینجا نخواهد دید صحن و گنبدی          کـفـتـری پیدا نخـواهد کرد آب و دانه‌ای


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع

شاعر : محمد بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گلویم خشک از بغض است و چشمانم ز باران تر         پریشان است احوال من از حالی پریشان تر

مزار جـانشیـنـیان نبی را بی نشان کردند         و می دانند خود را از مسلمانان مسلمان تر


: امتیاز

تخریب حرم ائمۀ بقیع علیهم السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

می رسد از مدینه بوی غم           فـاطمه باز دیده گریان شد

چونکه قبر چهار فرزندش           در حریم بقـیـع ویـران شد


: امتیاز