کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مناجات رمضانی

شاعر : حبیب باقر زاده نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

دیگر از سوز و نوایم خبری نیست که نیست           دیگراز صدق و صفایم اثری نیست که نیست

در مناجات سحر ادعیه بال و پــر ماست           بهر رفتن به سما بال و پری نیست که نیست


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : وحید دکامین نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

مــاه دعـا و ماه  نیــایش، مــه خــداست           وقت مُجیر گشته و جوشن؛ گه دعـاست

آمــد نـدا که بــار گنــاهــان بــیــاوریــد           بر گوش جان عبد خطا کار؛ این نـداست


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : ناصر شهریاری نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

رمضان است دلم لطف و عطا می خواهد           بخشش کــوه گـنه از تو خـدا می خواهد

هرکه را غیر تو این دل به خودش جا داده           دل بیـمــار شــده از تو دوا می خــواهد


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

رمـضــان آمــده  و روی ســیــاه آوردم           بــه در خـــانــۀ تــو بــاز گـــنــاه آوردم

آه ماه رمضــان سخت دلــم تنگ تو بود           وا کن آغــوش که ســوی تو پنـاه آوردم


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : سید محمد میر هاشمی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

شکــر خــدا دیــدم بهــار اهــل دیـن را           مهــمــانــی مــاه امیــرالمــومنــیــن را

اهل مناجــات و دعــا گــرد هــم آیـیــد           ســازید از نــور دعــا روشن زمین را


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : محمدفرحبخشیان(ژولیده نیشابوری) نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

آنکه از فــرط گنــه نالــه کند زار کجاست؟             یــا زاغـیــار بَــرد شکــوه بر یــار کجاست
بــاز مــاه رمـضــان آمــد و بر بــام فـلــک             می زند بانگ منادی که گنــه کــار کجاست


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : ناشناس نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

آنچـه امیــد دهد تــوبــه من را این است           پای العفو من از رحمت حق تضمین است

من اگر بر سر این سفره طمعکــار شدم           علت این بود که مهمانیتان رنگـین است


: امتیاز

مناجات

شاعر : جواد حیدری نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

مرا هم ناله با اهــل سحــر کــن            به قلب سنگ من یــارب اثر کن

اگرچــه بــارها کــردی عنــایت            مرا شــایسته ی لطفی دگــر کن


: امتیاز

مناجات

شاعر : یار مسافر نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

گفته بودند بهشت اش به بها خواهد داد            ونه بی پرسش و بی چون وچرا خواهد داد

در پی فرصت و دنبال بهانه ست خـدا            رحمت واسعه را روز جزا خواهد داد


: امتیاز

مناجات وداع با ماه رمضان

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

وقت جــدایی من و مــاه صیــام شــد            یعنی غروب طلعت این بار عــام شد

دارد بساط مــاه خــدا جمــع می شود            آه درون سیــنــه ی ما مســتــدام شـد


: امتیاز

مناجات شب قدری

شاعر : مرتضی امیری اسفندقه نوع شعر : توسل قالب شعر : مثنوی

روزه هایم اگرچه معیــوب است            رمضان است و حال من خوب است

رمضـــان است و من زلالــم باز            صـــاحب روزی حـــلالـــم بـــاز


: امتیاز

مناجات پایانی ماه رمضان

شاعر : ناشناس نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

دارد بساط مــاه خــدا جــمــع می شود            از سفره نان و آب و غذا جمع می شود

آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود             دارد ز دست های گــدا جــمع می شود


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : حمید رضا برقعی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

در شب قــدر دلــم با غـزلی هم دم شد           بین ما فاصله ها واژه به  واژه کـم  شد

بیت هایم همه قرآن روی سر بگرفتند            چارده مرتبه ...آنگــاه دلــم محـرم  شد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

یا رب دوباره وقت دعـای سحـر شده            این دل برای بــزم دعـا مـفـتـخر شده

اُدعونی استجب لکـم از تو خدای من             بر من بشارتی است که وقت نظر شده


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

هر که دارد سر سودای خـدا بسم الله            هر که دارد غــم مهمانی ما  بسم الله

میــزبانان سحــر مـنـتـظـر مهـماننــد            هرکه خواهد سحـر اهل بکا بـسم الله


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

مرا به خلوت و ذکر شبانه راهی نیست            چرا که سهمیه ام غیر روسیاهی نیست

همیشه غیر تو را کرده ام طلب از تو            ببخش! نیت و مقصود من الهـی نیست


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : احسان محسنی فرد نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

از نسیــم سحری روح به جانــم دادند            چشمی ازخون جگر اشک فشانم دادند

تا شــدم هم نـفس مـحـفـل رندان سحر            لــذت زمــزمــه و آه و فــغـانـم دادنـد


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : ناشناس نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

آی اهل رمضـان جا مگـذارید  مـرا           بـال من ریخـته تنـها مگــذارید مـرا

سر مجنون شدنم خـار به پایـم رفتـه           باز در کوچـه ی لیـلا مگذارید مـرا


: امتیاز

مناجات رمضانی

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

مـاه رحـمـت شده پـیـدا لکَ لبّیک خـدا            «استجابت» شده معـنا لکَ لبّیک خـدا

مـاه ها در پی مـاه رمـضـانـت بــودیم            شـد روا حـاجـت ماها لکَ لبّیـک خـدا


: امتیاز