کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آقا چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟            هر وقت خورد بر لب خشک تو آب سوخت

آقا چه شد که خـیـمه ات آتش گرفته بود؟            دلهای اهل بیت؛ همه با اضطراب سوخت


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : علی صالحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در ازل بود كه خون از جگرم كام گرفت            بــارش ابــر ز چـشـم تــرم الهــام گرفت

آه از نــاحــیــۀ حــنـجــر من پــیــدا شــد            نــوح از نــوحۀ من بود چنین نـام گرفت


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هر صبح و ظهر و شام و سحر گریه میکنی           همراه اشک و سـوز جگــر گریه میکنی

ســجــاد خـــانــواده ای و وقــت نــافــلــه           بــر آخــریــن نـمــاز پــدر گــریه میکنی


: امتیاز

مدح و شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

غم و اندوه و مصیبت همه جا یارش بود            روز پیوسته ز محنت به شب تارش بود

كــربــلا از نظــرش دور نـمـى ‏شد آنى            یــاد آن فـاجـعـه دائـم پــى آزارش بــود


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گرچه دلخونم و حـالم ز دلــم زار ترست            ولی از پیکر من چـشم تو بیمــار ترست

درد و غم با من و دل هست وفادار، اما            با تن من غـل و زنجـیـر وفــادار ترست


: امتیاز

مدح و شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

ای جـان گــرفته با نفست پیکر دعــا            وی آسمـان چشم تو را اخــتــر دعــا

ذکر مقدّس سحــرت آیــه‌هـای عـشق            دُرّ ســرشک نیمه شبت گــوهـر دعا


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : محمد رضا رضائی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

داغـی نـشـانده بر جگــرت، یـاد کربلا            خون می رود ز چشـم ترت، یاد کـربلا

زینب سکینه گریه و طفـل ربـاب و آب            مــی آورنــد در نــظــرت، یاد کــربلا


: امتیاز

مدح و شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای تــمـام آفـریـنـش تـشـنـۀ اشــک شـبت           وی خدا و خلق او مشتاق یــارب یــاربت

ای مسیحای دعا در هـر نفس، لعــل لبت           سینه‌های سوخته یک شعله از تاب و تبت


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من آن گلم که خفته به خون باغبان من            نه گل نـه غنچه مانده به باغ خزان من

مرغ بهشت وحی‎ام و از جور روزگار            ویــرانــه‎هــای شــام شـــده آشــیان من


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : رضا اسماعیلی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بعد از آن واقـعـۀ سرخ، بلا سهـم تو شد            پیکر ســوختــۀ کرب و بلا سهــم تو شد

بعد از آن واقعه هفتاد و دو آیینه شکست            نـاگـهــان داغ دل آیــنـه ها سهــم تو شــد


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بیمار غیــر شـربت اشک روان نداشت            بودش هزار درد و تــوان بیــان نداشت

دانــی چــرا ز آل پـیـمـبـر کـشـید دست            نقشی دگـر به کــار ستم آسمــان نداشت


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

لالۀ سـرخ شهـادت تن تب دار من است            چشمۀ فیض خدا چشم گهر بار من است

حــافــظ خــون پــیـام شــهــدای ره دیـن            لب گویای من و دیـدۀ خونبــار من است


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : محمد خسرونژاد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دل ســودا زده ام نــالــه و فــریــاد کند            هر زمــان یــاد غــم سیـد سجــاد کـنـد

بى گمان اشک به رخساره بریزد از چشم            هر که یــادى ز گــرفتارى آن راد کند


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این زهـر، دردی از تب دردم دوا نکرد            هیچ عقده ای از این گلوی بسته وا نکرد

آنـچــه که آرزوی من آن بــود آن نــشد            ســی ســال دیــر آمد و فکــر مرا نکرد


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

با غــل جــامـعه در هم بفشــارید تنــم را           هدف سنگ نمــائید ز هـر ســو بدنــم را

میتوان پوست برید از تن رنجور من امّا           نتـوان دوخت ز گـفـتـار حـقــایق دهنم را


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

منكه عمری در تب و تاب مرارت سوختم           چون شب شام غریبان در حرارت سوختم

بعد بابای غریب و بی كس و مظلوم خود           مثل عمه زیر زنجــیــر اســارت سوخـتم


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گــلان وحـی، را پــرپــر که دیــده؟            به گــلشن، طایــر بی سر، که دیده؟

تب و داغ و غل و زنجــیر و دشنام            گلــوی خشک و چـشـم تر که دیده؟


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در هنگام شهادت

شاعر : سید محمد میر هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

می شکــافــد تیـر غــربت سینۀ سجــاد را            زهــر از غــم می رهاند این دل نـاشاد را

می گذارم بر زمین دیگـر سلاح گـریه را            می کشم با " یا حسینی " آخـرین فریاد را


: امتیاز

شهادت امام سجاد علیه السلام

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

كــاش ما هــم كبوترت بــودیــم           آستــان بـــوس محضرت بودیم

كــاش با بــال های خــاكی مان               لااقــل ســایــه گــسـتـرت بودیم


: امتیاز

زبان حال امام سجاد علیه السلام بعد از وقایع کربلا

شاعر : سیید هاشم وفائی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سی سال هر شب تا سحر احیا گرفتم          در هاله ای از درد و غم مأوا گرفتم

سی سال بی گریه شبی را سر نكردم          سی ســال از داغ پــدر احــیـا گرفتم


: امتیاز