سایت جـامع آستـان وصـال شامل بـخش های شعر , روایت تـاریخی , آمـوزش مداحی , کتـاب , شعـر و مقـتل , آمـوزش قرآن شهید و شهادت , نرم افزارهای مذهبی , رسانه صوتی و تصویری , احادیث , منویـات بزرگان...

زبانحال امیرالمؤمنین علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا رسول زاده
نوع شعر : مرثیه
وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
قالب شعر : غزل

با سـوزِ مـادرانه فـقـط گـریه می‌کـنی            هر شب به یک بهانه فقط گریه می‌کنی

یک شب زِ دردِ سینه فقـط آه می‌کشی            یک شب زِ دردِ شانه فقط گریه می‌کنی


می‌تـرسَم این سه سـالۀ تو کَـم بـیاورد            وقـتی مـیانِ خـانه فـقـط گـریه می‌کنی

حَـنّانـه‌ام، به جـانِ عـلـی آب رَفـتـه‌ای            روزانـه و شَـبانه فـقـط گـریه می‌کـنی

هـنگامِ پُختِ نان که کَمی از دلِ تَـنور            آتَش کِـشَد زَبـانه فـقـط گـریه می‌کـنـی

من که ندیـده‌ام که چگـونه تو را زدند            از دردِ تـازیـانـه فـقـط گـریـه می‌کـنی

حَـرفی که با عَـلـیِ غَـریـبَت نـمی‌زنی            آرام و مَـخـفـیـانـه فـقـط گـریه می‌کنی

بعد از هِـزار سـال تو بر غُـربتِ عَلی            بانـوی بی‌نـشانه، فـقـط گـریـه می‌کنی

نقد و بررسی

موضوع گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها تنها جنبۀ عاطفی از فراق پیامبر نبود بلکه بیشتر جنبۀ مبارزاتی داشت زیرا بر اساس روایات معتبر حضرت زهرا سلام الله علیها به کنار مرقد پیامبر رفته و آنجا در قالب درد و دل با پدر بزرگوارشان از بی وفائی امت، خیانت به سفارشات پیامبر، به مسند رسیدن نااهلان و زمین ماندن احکام قرآنی شکوه می کردند وبه این طریق اقدام به روشنگری و افشاگری می کردند!! لذا آنچه عامل شد که سران مدینه لب به اعتراض بگشایند بخاطر افشاگری های حضرت زهرا سلام الله علیها بود نه عزاداری ایشان!!!! پس شایسته نیست این اقدام شجاعانۀ حضرت را به ناله و گریۀ بی برنامه و زنانه تبدیل کرد.!!!با سـوزِ مـادرانه فـقـط گـریه می‌کـنی            هر شب به یک بهانه فقط گریه می‌کنی